Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Naturalizm prawniczy. Interpretacje

Spojrzenie na naturalizm prawniczy z nieco innej niż czyniono to do tej pory, szerszej, interdyscyplinarnej perspektywy, uwzględniającej obok filozoficznoprawnego również filozoficzny, etyczny, bioetyczny, metodologiczny, logiczny, psychologiczny oraz ekonomiczny punkt widzenia.

więcej

Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Jerzy Stelmach
Stare i nowe interpretacje naturalizmu prawniczego | str. 13

Bartosz Brożek
O naturalizacji prawa | str. 24

Tomasz Pietrzykowski
Granice naturalizmu - granice nauk prawnych | str. 48

Marcin Gorazda
Normatywność według prawnego realizmu | str. 66

Marcin Gorazda
Antynaturalizm w jurysprudencji | str. 95

Robert Audi
Naturalizm jako podstawa filozofii oraz nauki: ujęcie krytyczne | str. 131

Katarzyna Eliasz
Liberalny naturalizm | str. 154

Anna Brożek
W stronę naturalizacji powinności | str. 164

Łukasz Kurek
Odpowiedzialność z perspektywy filozoficznej i naukowej | str. 180

Mateusz Hohol
Współczesne projekty naturalizacji moralności | str. 196

Karol Chrobak
Koncepcja Lebensweltu jako krytyczna reakcja na stanowisko naturalistyczne | str. 209

Wojciech Załuski
Naturalizm jako samobójstwo myśli | str. 226

Jacek Prusak, Edward Nęcka
Psychologia wobec naturalizacji moralności | str. 244

Julia Stanek
Naturalizacja prawa a psychologia | str. 266

Marta Soniewicka
Biologiczne podstawy moralności w kontekście genetycznego ulepszania człowieka | str. 279

Informacje o autorach | str. 299

Ukryj

Opis:

Chcemy spojrzeć na naturalizm prawniczy z nieco innej niż czyniono to do tej pory, szerszej, interdyscyplinarnej perspektywy, uwzględniając obok filozoficznoprawnego również filozoficzny, etyczny, bioetyczny, metodologiczny, logiczny, psychologiczny oraz ekonomiczny punkt widzenia. Opracowanie niniejsze wraz z wydawanym równocześnie tomem Naturalizm prawniczy. Stanowiska powstało w ramach grantu badawczego poświęconego zagadnieniu naturalizacji prawa. Obydwa tomy stanowią pewną komplementarną całość mającą dać wyobrażenie zarówno o dawniejszych, uznawanych nierzadko za paradygmatyczne, koncepcjach naturalizmu filozoficznego i prawniczego, jak i o współczesnych zastosowaniach modeli naturalistycznych w prawie. Celem tego opracowania jest bowiem porównanie różnych ujęć i definicji naturalizmu. Chodzi nam zwłaszcza o poszukanie takich znaczeń i interpretacji, które mogłyby być również użyteczne do budowy modeli dających się wykorzystać w nauce i praktyce prawniczej. Dlaczego zajęliśmy się akurat naturalizmem prawniczym? Przecież czas, w którym istotną rolę w debacie prawniczej odgrywały naturalistyczne lub, jak kto woli, realistyczne filozofie prawa, już przeminął. Jakkolwiek wątki naturalistyczne są wciąż obecne we współczesnej refleksji filozoficznoprawnej, to jednak „moda na naturalizm” skończyła się mniej więcej w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Niemniej jesteśmy głęboko przekonani, że „alternatywa naturalistyczna” wciąż jest ważna dla współczesnej nauki prawa i praktyki prawniczej. Naturalizm prawniczy jest nie tylko istotną alternatywą dla wszelkich antynaturalistycznych filozofii prawa, lecz może także umożliwić rzeczywiste otwarcie prawoznawstwa na badania prowadzone na terenie współczesnej filozofii, psychologii, neuroscience oraz ekonomii. Otwarcie takie jest zresztą warunkiem koniecznym dalszego rozwoju nauki prawa i praktyki prawniczej.

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8192-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 300
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2690:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów