Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Współczesne problemy prawa emerytalnego

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką ubezpieczeń społecznych oraz sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników organów rentowych.

więcej

Autorzy: Mirosław Włodarczyk (red. naukowy), Teresa Bińczycka-Majewska (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2684:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część pierwsza
Wprowadzenie | str. 17


Mirosław Włodarczyk
Ubezpieczenia społeczne w spuściźnie naukowej profesora Wacława Szuberta | str. 19

Część druga
Zagadnienia prawa emerytalnego | str. 27


Teresa Bińczycka-Majewska
Współczesne problemy prawa emerytalnego i aktualne kierunki zmian | str. 29

Marcin Zieleniecki
Obowiązkowość i dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego | str. 70

Radosław Pacud
Powszechne Towarzystwa Emerytalne wobec zmiany funkcjonowania OFE | str. 87

Tatiana Wrocławska
Idea międzypokoleniowego podziału pracy jako kryterium obowiązkowego przejścia na emeryturę w świetle stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 109

Ewa Kulesza
Płatnicy składek ubezpieczeniowych jako administratorzy danych osobowych - wybrane zagadnienia | str. 134

Krzysztof Stefański
Przesłanki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach w świetle najnowszego orzecznictwa | str. 157

Dariusz Makowski
Kompetencje kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w świetle orzecznictwa sądowego) | str. 168

Barbara Czyżewska
Emerytura częściowa | str. 191

Krzysztof Walczak
Postanowienia autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u pracodawców - przedsiębiorców zwiększające wymiar emerytury | str. 209

Helena Szewczyk
Prawo do emerytury rolniczej. Stan obecny i perspektywy zmian | str. 221

Anna Reda-Ciszewska
Cywilnoprawne umowy o zatrudnienie w prawie ubezpieczeń społecznych | str. 245

Maciej Zarzycki
Geneza i analiza kształtu portfela inwestycyjnego OFE oraz pobieranych przez nie opłat. Postulaty de lege ferenda | str. 262

Część trzecia
Varia | str. 285


Anna Kosut
Kilka uwag w kwestii ubezpieczenia od bezrobocia | str. 287

Magdalena Paluszkiewicz
Obowiązek pracodawcy zapewnienia osobie niepełnosprawnej niezbędnych racjonalnych usprawnień | str. 309

Katarzyna Roszewska
Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek orzeczenia o niezdolności do pracy | str. 329

Paulina Dzwonnik
Postępowanie prowadzone przez inspektora sanitarnego w sprawie choroby zawodowej | str. 352

Ukryj

Opis:

Autorami książki są specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, łączący pracę naukową z doświadczeniem zawodowym, którzy w sposób szczegółowy i praktyczny przybliżyli kwestie odnoszące się do obowiązującego modelu emerytalnego, włączając się zarazem w dyskusje, które toczą się w tym zakresie wśród przedstawicieli nauki i praktyki.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką ubezpieczeń społecznych oraz sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników organów rentowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8238-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 388
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-2684:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów