Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny

Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

więcej

Autorzy: Hubert Izdebski, Maciej Dercz, Tomasz Rek,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 maja 2015 r.
Kod: ABC-0795;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 49,56 zł.
Twoja cena brutto już od: 39,65 zł. ( Oszczędzasz: 9,91 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 13

Rozdział 1
Prawo dzieci do ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej
| str. 17
1.1. Uwagi wstępne | str. 17
1.2. Prawa dzieci do ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym | str. 20
1.3. Prawa dzieci do ochrony zdrowia w prawie Unii Europejskiej | str. 22

Rozdział 2
Konstytucyjne podstawy praw dziecka do ochrony zdrowia i zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia ich dostępności
| str. 25
2.1. Założenia ogólne | str. 25
2.2. Konstytucyjne podstawy praw dziecka do ochrony zdrowia | str. 26
2.3. Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępności dzieciom do ochrony zdrowia | str. 43
2.4. Postulaty de lege ferenda | str. 51

Rozdział 3
Dziecko - pacjent oraz świadczeniobiorca
| str. 53
3.1. Definicja pojęcia "pacjent" | str. 53
3.2. Definicja pojęcia "świadczeniobiorca" | str. 86
3.3. Źródła praw pacjenta oraz świadczeniobiorcy | str. 91
3.4. Organy i podmioty zobowiązane do przestrzegania praw pacjenta | str. 98

Rozdział 4
Prawa dziecka - pacjenta
| str. 101
4.1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych | str. 101
4.2. Prawo do informacji | str. 121
4.3. Prawo pacjenta do żądania nieudzielenia informacji | str. 130
4.4. Prawo do informacji o prawach pacjenta określonych przepisami prawa | str. 136
4.5. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych | str. 137
4.6. Prawo pacjenta do tajemnicy | str. 141
4.7. Prawo osób wykonujących zawód medyczny do zachowania tajemnicy | str. 145
4.8. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych | str. 161
4.9. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych | str. 203
4.10. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta | str. 205
4.11. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza | str. 217
4.12. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej | str. 221
4.13. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str. 236
4.14. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 239
4.15. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie | str. 241
4.16. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str. 243
4.17. Ograniczenie praw pacjenta | str. 245
4.18. Wybrane sytuacje szczególne | str. 248

Rozdział 5
Prawa dziecka - świadczeniobiorcy
| str. 261
5.1. Wstęp | str. 261
5.2. Szczególna terminologia | str. 264
5.3. Ogólna charakterystyka świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy | str. 267
5.4. Profilaktyka i zachowanie zdrowia | str. 272
5.5. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej należnych świadczeniobiorcy | str. 277
5.6. Prawo świadczeniobiorcy do wyboru świadczeniodawcy | str. 299
5.7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju | str. 304
5.8. Lista oczekujących - kolejka | str. 320
5.9. Szczególne obowiązki świadczeniodawców | str. 328

Rozdział 6
Ochrona praw dziecka - pacjenta oraz świadczeniobiorcy
| str. 335
6.1. Wprowadzenie | str. 335
6.2. Ochrona praw dziecka - pacjenta oraz świadczeniobiorcy na gruncie prawa cywilnego | str. 339
6.3. Odpowiedzialność deliktowa | str. 343
6.4. Odpowiedzialność cywilna na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | str. 380
6.5. Postępowanie przed sądem cywilnym | str. 385
6.6. Ochrona praw dziecka - pacjenta oraz świadczeniobiorcy przed komisją orzekającą o zdarzeniach medycznych | str. 406
6.7. Odpowiedzialność zawodowa | str. 429
6.8. Ochrona praw dziecka - pacjenta oraz świadczeniobiorcy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 443
6.9. Ochrona praw dziecka - pacjenta oraz świadczeniobiorcy na gruncie prawa karnego | str. 457

Bibliografia | str. 469

Ukryj

Opis:

Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Omówiono w nim uwarunkowania konstytucyjne dotyczące prawa dziecka do ochrony zdrowia oraz szczególnej opieki zdrowotnej, a także główne regulacje prawa międzynarodowego dotyczące omawianej tematyki. Wskazany został również tryb dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy prawa dzieci w przedmiotowym zakresie są łamane lub w niewłaściwy sposób realizowane. Publikacja umożliwia sformułowanie, na bazie wskazanych uwag praktycznych i w oparciu o podane piśmiennictwo i orzecznictwo, roszczeń egzekwujących prawa dzieci w przedmiotowej materii - dzięki czemu będzie pomocna w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców lub innych opiekunów prawnych należytego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8223-6 , 472
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0795;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów