Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nadawców radiowych i telewizyjnych, użytkowników sieci teleinformatycznej, radców prawnych, a także adwokatów. Zainteresuje również pracowników administracji publicznej zajmujących się informatyzacją i cyfryzacją oraz pracowników ośrodków naukowych i badawczych.

więcej

Autorzy: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 kwietnia 2015 r.
Kod: KAM-2516:W01P01  Ilość w paczce: 100
Planowana data wydania: 3 czerwca 2015 r.

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 19

Część I

Zagadnienia definicyjne. Polityka regulacyjna w obszarze nowych technologii | str. 29


Rozdział 1
Prawo nowych technologii - uwarunkowania, definicja, system
| str. 31

1. Techniczne fundamenty społeczeństwa sieci. Definicja prawa nowych technologii | str. 38
2. System prawa nowych technologii | str. 41

Rozdział 2
System infrastruktury informacyjnej państwa jako część systemu prawa nowych technologii. Polityka informacyjna w administracji i gospodarce
| str. 46

1. Pojęcie i podstawowe regulacje systemu infrastruktury informacyjnej państwa | str. 47
2. Podstawowe zasady regulacyjne w systemie infrastruktury informacyjnej państwa | str. 52
3. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego | str. 57
4. Polityka innowacji oraz zasada otwartości zasobów | str. 72

Część II

Od deregulacji do nowej regulacji. Wybrane zagadnienia | str. 87


Rozdział 3
Reklama w sieci
| str. 95

1. Pojęcie reklamy | str. 97
2. Uregulowania prawne dotyczące reklamy w dyrektywie 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych a nowelizacja prawa polskiego | str. 103
3. Reklama online | str. 114
4. Pozycjonowanie stron | str. 118
5. Spam: niezamówiona reklama | str. 123
6. Reklama w nowych technologiach jako przedmiot regulacji | str. 125
6.1. Reklama na podzielonym ekranie (split-screen advertising) | str. 127
6.2. Reklama interaktywna | str. 128
6.3. Reklama wirtualna | str. 128
7. Co dalej z prywatnością? Nowe techniki reklamy | str. 130

Rozdział 4
Regulacja usług w mediach elektronicznych
| str. 137

1. Reglamentacja w ustawie o radiofonii i telewizji | str. 139
2. Aspekty prawne wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce | str. 143
3. Regulacja treści udostępnianiach w mediach elektronicznych. Zagadnienia ogólne | str. 151
4. Audiowizualne usługi medialne | str. 154
5. Digitalizacja audiowizualnego zasobu archiwalnego | str. 158
6. Problematyka zastosowania cyfrowych systemów dostępu warunkowego (CAS) | str. 161
7. Regulacja zarządzania siecią | str. 170

Część III

Prawo własności a nowe technologie | str. 175


Rozdział 5
Własność intelektualna jako szczególny rodzaj własności "w sieci"
| str. 179

1. Podstawy prawne ochrony własności | str. 188
2. Problematyka ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w sieci | str. 189
3. O autorskoprawnych warunkach udostępniania treści cyfrowych i ograniczeniach | str. 191
4. Zagadnienie usług peer-to-peer | str. 202
5. Odpowiedzialność użytkowników końcowych za korzystanie z utworów w sieci | str. 203
6. Odpowiedzialność dostawców usługi | str. 206
7. Obowiązki dostawcy usług hostingowych | str. 210
8. Problematyka ochrony programów komputerowych | str. 216
9. Wolne oprogramowanie i copyleft | str. 223
10. Jurysdykcja sądów państw członkowskich w przypadku naruszeń dokonanych za pośrednictwem sieci | str. 229
11. Środki techniczne a niedozwolone korzystanie | str. 233
12. Problematyka wykorzystywania starych utworów na nowych polach eksploatacji | str. 237
13. Ochrona baz danych | str. 245

Rozdział 6
Informacja jako przedmiot prawa własności
| str. 248

1. Informacja jako tajemnica przedsiębiorstwa | str. 250
2. Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie do informacji publicznej | str. 258
3. Know-how jako szczególna kategoria własności intelektualnej | str. 260

Rozdział 7
Własność przemysłowa jako element strategii informacyjnej przedsiębiorcy
| str. 266

1. Zasady komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych | str. 269
2. Kilka słów na temat ochrony własności przemysłowej | str. 277
3. Licencja jako instrument ochrony praw własności przemysłowej na przykładzie patentu | str. 284
4. Problematyka etyki w wynalazczości biotechnologicznej na przykładzie inżynierii genetycznej człowieka | str. 289
5. Istota i funkcje znaków towarowych | str. 300
6. Uwagi ogólne dotyczące osłabienia znaku towarowego | str. 305
6.1. Rozmywanie | str. 306
6.2. Przyćmienie | str. 309
6.3. Pasożytowanie (free-riding) | str. 310

Część IV

Reorganizacja władzy. Prawa i obowiązki jednostki oraz władz publicznych w warunkach nowych technologii | str. 315


Rozdział 8
Prawo do prywatności w warunkach nowych technologii
| str. 319

1. Prywatność jako dobro osobiste | str. 324
2. Autonomia informacyjna | str. 336
3. Ochrona danych osobowych w warunkach nowych technologii | str. 340

Rozdział 9
Zagrożenia związane z nowymi technologiami. Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo w sieci
| str. 351

1. Zagrożenia związane z naruszeniem prywatności | str. 357
2. Przetwarzanie i dostęp do danych | str. 367
3. Spamming | str. 374
4. Phishing | str. 377
5. Kradzież tożsamości | str. 381
6. Oszustwo komputerowe | str. 382
7. Fałszerstwo komputerowe | str. 384
8. Hacking komputerowy | str. 385
9. Sniffing | str. 387
10. Szpiegostwo komputerowe | str. 388
11. Sabotaż komputerowy | str. 388
12. Integralność danych komputerowych | str. 391
13. Pornografia dziecięca w sieci | str. 398
14. Stalking | str. 409
15. Przepisy Unii Europejskiej i konwencje a cyberzagrożenia | str. 410

Rozdział 10
Przestrzeń e-administracji i demokracji cyfrowej
| str. 418

1. Podpis elektroniczny | str. 419
2. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | str. 425
3. Postępowanie e-administracyjne | str. 429
4. Dostęp do informacji publicznej | str. 437
5. Ochrona informacji niejawnych | str. 442

Zakończenie | str. 451

Bibliografia | str. 461

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono system nowych technologii, a także prawo regulujące tę złożoną dziedzinę, która współcześnie stanowi podstawę funkcjonowania władzy publicznej i jednostki w nowej cyfrowej rzeczywistości. Autorzy omawiają m.in. rolę władzy publicznej w warunkach zmian społecznych, podyktowanych rozwojem nowych technologii, oraz starają się odpowiedzieć na pytanie o granice rozwoju i oddziaływania tego zjawiska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8191-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 484
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2516:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów