Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz

Analiza konstrukcji odwróconego kredytu hipotecznego oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów.

więcej

Autorzy: Tomasz Czech,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  04.05.2015 r.
Kod: KAM-2621:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym | str. 13


ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE | str. 15Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 15

Art. 2. [Słowniczek] | str. 28

Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisów prawa bankowego] | str. 36

Art. 4. [Umowa odwróconego kredytu hipotecznego] | str. 45

Art. 5. [Zabezpieczenia wierzytelności banku; umowy powiązane] | str. 78

Art. 6. [Oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia] | str. 94

Art. 7. [Wypłaty kredytu do śmierci kredytobiorcy] | str. 100

ROZDZIAŁ 2
ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMOWY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO | str. 109Art. 8. [Formularz informacyjny] | str. 109

Art. 9. [Obowiązki stron przed zawarciem umowy] | str. 116

Art. 10. [Forma i treść umowy] | str. 125

Art. 11. [Zakaz zbywania przedmiotu zabezpieczenia] | str. 147

ROZDZIAŁ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO | str. 159Art. 12. [Prawo kredytobiorcy do odstąpienia od umowy] | str. 159

Art. 13. [Prawo kredytobiorcy do spłaty kredytu] | str. 183

Art. 14. [Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę] | str. 194

Art. 15. [Sankcja obniżenia kosztów] | str. 201

Art. 16. [Obowiązki kredytobiorcy] | str. 220

Art. 17. [Wypowiedzenie umowy przez bank] | str. 233

Art. 18. [Skutki wypowiedzenia umowy przez bank] | str. 241

Art. 19. [Zarządzanie ryzykiem długowieczności] | str. 243


ROZDZIAŁ 4
ROZLICZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO | str. 249


Art. 20. [Wymagalność wierzytelności banku] | str. 249

Art. 21. [Prawo spadkobierców do spłaty kredytu] | str. 264

Art. 22. [Wymagalność roszczenia banku] | str. 267

Art. 23. [Naliczanie odsetek i innych kosztów] | str. 269

Art. 24. [Zakres odpowiedzialności kredytobiorcy

i jego spadkobierców] | str. 271

Art. 25. [Obowiązki informacyjne banku po śmierci kredytobiorcy] | str. 289

Art. 26. [Kurator] | str. 296

Art. 27. [Zawarcie umowy rozporządzającej] | str. 305

Art. 28. [Rozliczenie odwróconego kredytu hipotecznego] | str. 312

Art. 29. [Wartość stanu czynnego spadku] | str. 326

Art. 30. [Obliczanie zachowku] | str. 327

Art. 31. [Zapis zwykły i windykacyjny] | str. 329

ROZDZIAŁ 5
UPADŁOŚĆ BANKU | str. 333Art. 32. [Skutki upadłości banku] | str. 333

Art. 33. [Obowiązki syndyka] | str. 337


ROZDZIAŁ 6
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH | str. 339Art. 34. [Zmiany w przepisach k.p.c.] | str. 339

Art. 35. [Zmiany w przepisach o notariacie] | str. 341

Art. 36. [Zmiany w Prawie bankowym] | str. 342

Art. 37. [Zmiany w przepisach o kredycie konsumenckim] | str. 345


ROZDZIAŁ 7
PRZEPIS KOŃCOWY | str. 347Art. 38. [Wejście ustawy w życie] | str. 347

Bibliografia | str. 349

Ukryj

Opis:

Odwrócony kredyt hipoteczny to nowe zjawisko na polskim rynku bankowym. Umożliwia właścicielom wykorzystanie wartości posiadanych nieruchomości w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych od banków. Spłata tych środków następuje dopiero po śmierci kredytobiorcy przez zaspokojenie roszczeń banków z nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8267-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 352
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2621:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów