Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zabawy z prawem autorskim

Czy dany wytwór intelektu jest utworem? Które jego elementy objęte są prawem wyłącznym? Czy są podstawy do legalizacji wykorzystania utworu w oparciu o przepisy o dozwolonym użytku publicznym?

więcej

Autorzy: Ryszard Markiewicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2554;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

I. WSTĘP | str. 9

II. UTWÓR I JEGO OCHRONA W PRAWIE AUTORSKIM - ILUSTROWANE ABC I D | str. 11


1. Wprowadzenie | str. 11

2. Prawo autorskie w systemie prawa | str. 12

3. Utwór | str. 15

A. Uwagi ogólne | str. 15

B. Brak ochrony pomysłu | str. 18

C. Postacie utworów | str. 27

D. Prawne kategorie utworów | str. 38

a) Dzieło samoistne i inspirowane | str. 38

b) Dzieło zależne | str. 42

c) Dzieła współautorskie i łączne | str. 44

d) Bazy danych | str. 44

e) Dzieła zbiorowe, pracownicze | str. 45

4. Znaczki, banknoty i inne przedmioty wyłączone spod ochrony autorskiej na podstawie art. 4 pr. aut | str. 46

5. Powstanie i czas ochrony praw autorskich | str. 52

6. Autorskie dobra osobiste (treść i ochrona) | str. 52

A. Uwagi ogólne | str. 52

B. Prawo do autorstwa | str. 54

C. Prawo do integralności | str. 63

D. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu | str. 69

7. Autorskie prawa majątkowe (treść i ochrona) | str. 70

A. Treść autorskich praw majątkowych | str. 70

B. Naruszenie autorskich praw majątkowych | str. 71

8. Dozwolony użytek | str. 92

A. Uwagi ogólne | str. 92

B. Dozwolony użytek osobisty | str. 93

C. Cytat | str. 94

D. Parodia | str. 95

E. Prawo panoramy | str. 101

F. Skandal z wizerunkiem prezydenta | str. 103

9. Zamiast zakończenia | str. 106

III. FOTOGRAFIA | str. 109

1. Fotografia jako utwór | str. 109

A. Dopuszczalność klasyfikacji fotografii jako przedmiotu prawa autorskiego | str. 109

B. Istnienie cech utworu w fotografii | str. 110

2. Podmiot prawa autorskiego (współautorstwo) | str. 116

3. Naruszenie prawa autorskiego w związku z fotografią | str. 117

A. Uwagi ogólne | str. 117

B. Niechroniony pomysł | str. 119

C. Kompozycja zdjęcia | str. 126

D. Fotografia portretowa | str. 128

E. Zakres ochrony | str. 130

F. Przejęcie planu wyrażenia w fotografii | str. 135

G. Fotografia dzieł plastycznych | str. 137

H. Naruszenie czy brak naruszenia prawa autorskiego? | str. 141

4. Fotografia i dozwolony użytek | str. 147

A. Uwagi ogólne | str. 147

B. Cytat | str. 148

C. Parodia i satyra | str. 149

D. Prawo panoramy | str. 150

E. Miniatury fotografii w wyszukiwarkach internetowych | str. 155

5. Sztuka przywłaszczeniowa | str. 158

6. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) | str. 158

7. Głupia zabawa | str. 159

8. Wnioski | str. 160

IV. SZTUKA PRZYWŁASZCZENIOWA (APPROPRIATION ART)

A PRAWO AUTORSKIE | str. 162

1. Wstęp | str. 162

2. Autorskoprawny status sztuki przywłaszczeniowej | str. 165

A. Brak nowego utworu | str. 165

B. Dzieła niesamoistne i dzieła z cytatami | str. 167

3. Dozwolony użytek w sztuce przywłaszczeniowej | str. 171

4. Sztuka przywłaszczeniowa a autorskie dobra osobiste | str. 179

5. Wnioski | str. 181

V. "POLITYKA", W SAMO POŁUDNIE I PLAKAT SOLIDARNOŚCI | str. 185

1. Problem istnienia utworu | str. 185

2. Dzieło tylko inspirowane i dzieło przejmujące cudze elementy twórcze | str. 188

3. Dopuszczalność wykorzystania elementów twórczych z cudzego dzieła | str. 192

A. Uwagi ogólne | str. 192

B. Parodia i wyjaśnianie jako postać cytatu | str. 194

C. Wykorzystanie plakatu dla własnych celów promocyjnych | str. 196

D. Cytat "ilustracyjny" | str. 197

E. Obowiązek wskazania autorstwa wykorzystanego utworu | str. 199

4. Status prawny i logo Solidarności | str. 201

5. Same wątpliwości | str. 204

6. Wnioski | str. 205

VI. PLAKAT ZJAZDOWY | str. 206

1. Uwagi ogólne | str. 206

2. Naruszenie autorskich dóbr osobistych | str. 207

A. Prawo do autorstwa | str. 207

B. Prawo do integralności | str. 208

3. Autorskie prawa majątkowe | str. 208

4. Dozwolony użytek - cytat | str. 211

VII. MONA LISA W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO | str. 217

1. Uwagi ogólne | str. 217

2. Eksploatacja cudzego utworu | str. 218

A. Utwór inspirowany | str. 218

B. "Nietwórcza" modyfikacja dzieła (brak nowego utworu) | str. 219

C. Fotografia obrazu a utwór | str. 223

D. Dzieła zależne i dopuszczalność eksploatacji cudzego utworu we własnym dziele | str. 225

3. Autorskie dobra osobiste | str. 228

A. Autorskie dobra osobiste po śmierci twórcy | str. 228

B. Prawo do autorstwa | str. 229

C. Naruszenie prawa do integralności i prawa do rzetelnego wykorzystania utworu | str. 230

4. Wnioski | str. 232

VIII. W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI ZAMIESZCZENIA ILUSTRACJI W TEJ KSIĄŻCE | str. 233

IX. ZAMIAST WNIOSKÓW: NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH DO UTWORU | str. 241

X. POSTSCRIPTUM - ZABAWY Z OKŁADKĄ | str. 244


O AUTORZE | str. 249

Ukryj

Opis:

Podstawowy pomysł tej książki polega na wykorzystaniu ilustracji do analizy ochrony autorskoprawnej. Nie chodzi tu o ubarwienie wywodu, ale - w moim założeniu - o pokazanie na konkretnych przykładach dylematów, trudności i ciągłej niepewności w stosowaniu prawa autorskiego. Zamieszczone w książce rysunki, obrazy, zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przedmiot sporów sądowych, dyskusji prasowych lub "internetowych" w kontekście naruszania praw autorskich, albo są dobrą ilustracją trudności w interpretacjach autorskoprawnych. Wprawdzie możliwa byłaby także analiza prawna bez tych obrazków, ale tylko gdy czytelnik bezpośrednio skonfrontuje wywody prawne z nimi, może rozważać trafność i rzetelność konkretnych rozumowań i rozstrzygnięć sądowych, a także wartość wielu generalizacji. Inaczej ujmując, bez tych ilustracji również możliwe jest prowadzenie wywodów prawnych. Możliwe - tak, ale taki wywód jest mniej wyrazisty, ogranicza ocenę trafności danego rozstrzygnięcia czy też odpowiedniości argumentów. Zilustrowane teksty zamieszczone w tej książce mają wykazać sensowność i racje dla tego rodzaju podejścia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7976-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 250
Rodzaj: , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2554;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów