Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Jak wykreować sukces uczelni [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

więcej

Autorzy: Tomasz Maliszewski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0941;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 57,96 zł.
Twoja cena brutto już od: 57,96 zł.

Spis treści: 

O autorze | str. 7

Wstęp | str. 9

1. Sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej w organizacjach - przegląd koncepcji | str. 15


1.1. Przewaga konkurencyjna a strategia organizacji | str. 15

1.2. Kluczowe kompetencje według G. Hamela i C.K. Prahalada | str. 26

1.3. Kluczowe zdolności według G. Stalka, P. Evansa, L.E. Shulmana | str. 31

1.4. Dynamiczne zdolności według D.J. Teece'a, G. Pisano i A. Shuena | str. 35

1.5. Wyróżniające umiejętności według C. Hilla i G. Jonesa | str. 37

1.6. Tworzenie najwyższej wartości dla klienta S.F. Slatera i współpracowników | str. 39

1.7. Organizacyjne uczenie się i wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej | str. 45

1.8. Wyróżniające zdolności według J. Kaya | str. 50

2. Szkoły wyższe wobec wyzwań współczesności - metody i sposoby działania | str. 64

2.1. Otwieranie się rynku edukacyjnego w Europie i na świecie | str. 64

2.2. Proces Boloński | str. 70

2.3. W kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego | str. 72

2.4. Uniwersytet jako uczestnik rynku | str. 87

2.5. Regionalizacja szkół wyższych jako element architektury relacji | str. 96

2.6. Sposoby budowania wizerunku szkoły wyższej | str. 105

3. Przegląd badań z zakresu tworzenia przewagi konkurencyjnej szkół wyższych | str. 122

3.1. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w badaniach empirycznych | str. 122

3.2. Transformacja instytucjonalna, oferta edukacyjna i współpraca z otoczeniem konkurencyjnym | str. 129

3.3. Kreowanie wartości dla klienta w funkcjonowaniu szkół wyższych w badaniach empirycznych | str. 139

3.4. Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa tworzenia przewagi konkurencyjnej szkół wyższych | str. 145

4. Tworzenie przewagi konkurencyjnej szkół wyższych w Polsce - wyniki badań własnych | str. 158

4.1. Problemy, cele i hipotezy badawcze | str. 159

4.2. Prezentacja próby badawczej | str. 165

4.3. Problem badawczy nr 1. Umiędzynarodowienie | str. 168

4.4. Problem badawczy nr 2. Transformacja instytucjonalna, oferta edukacyjna i współpraca z otoczeniem konkurencyjnym | str. 175

4.5. Problem badawczy nr 3. Marketing szkół wyższych | str. 182

4.6. Istotność poszczególnych obszarów działalności uczelni | str. 189

4.7. Weryfikacja hipotez | str. 192

Zakończenie i wnioski do dalszych badań | str. 197

Załącznik. Kwestionariusz ankiety | str. 203

Bibliografia | str. 211

Spis ilustracji | str. 223

Spis tabel | str. 225

Indeks | str. 227

Ukryj

Opis:

Książka odpowiada na ważne pytania związane ze współczesnym rynkiem edukacyjnym w Polsce:

  • W jaki sposób szkoły wyższe tworzą przewagę konkurencyjną?
  • Jakie kluczowe czynniki sukcesu odgrywają w tym procesie główną rolę i w jakich strategicznych obszarach?
  • Jakie siły decydują o rynkowych tendencjach i determinują kierunek zmian?
  • Dzięki jakim czynnikom uczelnie planują budować przewagę konkurencyjną w najbliższych pięciu latach?


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8134-5 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 232
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0941;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów