Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Co to jest tutoring? Kim jest tutor? Co ma wpływ na skuteczne wdrożenie tutoringu?

więcej

Autorzy: Piotr Czekierda (red. nauk.), Bartosz Fingas (red. nauk.), Marcin Szala (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0940:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Część I. Co to jest tutoring? Kim jest tutor? | str. 13

Rozdział 1. Czym jest tutoring? | str. 15
Piotr Czekierda


Instytucje są tak dobre jak ludzie, którzy je tworzą | str. 16

Edukacja masowa, zindywidualizowana i spersonalizowana | str. 18

Mistrz, który pozwala spojrzeć głębiej | str. 22

Proces tutoringu i jego rodzaje (tutoring naukowy i rozwojowy) | str. 24

Tutoring, coaching, mentoring - różnice i podobieństwa | str. 27

Inspirować do wielkości | str. 34

Rozdział 2. Fundamenty i źródła tutoringu | str. 37
Bartosz Fingas


Relacja mistrz-uczeń | str. 39

Edukacja spersonalizowana i etyka cnót | str. 45

Psychologia pozytywna | str. 51

Tutoring - między ideałem a rzeczywistością | str. 58

Rozdział 3. Praca tutorska i proces stawania się tutorem | str. 62
Marcin Szala


Specyfika pracy tutora | str. 62

Stawanie się tutorem | str. 71

Proces kształcenia tutorów | str. 79

Podsumowanie | str. 88

Rozdział 4. Tutoring nie jest tani. Dlaczego się opłaca i jak go finansować? | str. 89
Damian Godlewski


Jakie zasoby są potrzebne, by wdrożyć tutoring? | str. 89

Wdrażanie tutoringu w szkole. Ile to kosztuje? | str. 90

Jakie są długofalowe korzyści z wdrażania tutoringu? | str. 93

Sposoby finansowania programów tutoringowych | str. 98

Podsumowanie | str. 110

Część II. Tutoring - obszary zastosowań i badania | str. 113

Rozdział 1. Tutoring szkolny - personalizacja edukacji | str. 115
Paweł Zuchniewicz


Bitwa o człowieka | str. 115

Razem możemy więcej | str. 117

Personalizacja a indywidualizacja | str. 120

Rzecznik | str. 122

Rozdział 2. Tutoring akademicki - pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego | str. 123
Beata Karpińska-Musiał


Wprowadzenie | str. 123

Skąd takie pozycjonowanie tutoringu w teorii i praktyce akademickiej? | str. 124

Doxa i epistema w tutoringu - spotkanie idei z doświadczeniem | str. 127

Tutoring a przywództwo ideowe z punktu widzenia pedagogiki | str. 129

Tutoring a epistemiczne struktury poznawcze - perspektywa językoznawcza i dydaktyczna | str. 131

Podmiot "stający się" i "tożsamość narracyjna" - hermeneutyka Paula Ricouera a mechanizmy działające w metodzie tutoringu akademickiego | str. 133

Podsumowanie oraz kontekst wdrożeń w instytucji kształcenia wyższego HEI | str. 135

Rozdział 3. Badania: tutoring w opinii nauczycieli akademickich - perła z lamusa czy perła do lamusa? | str. 140
Marta Kowalczuk-Walędziak


Wprowadzenie | str. 140

Metodologia badań | str. 142

Analiza wyników badań | str. 144

Dyskusja i wnioski końcowe | str. 154

Rozdział 4. Tutoring w organizacjach pozarządowych i projektach społecznych | str. 159
Joanna Pysik


Charakterystyka tutoringu w organizacjach społecznych | str. 159

Cele osiągane w tutoringu w projektach społecznych | str. 160

Tutoring szansą dla organizacji pozarządowych | str. 163

Korzyści płynące z tutoringu w organizacjach społecznych | str. 165

Rozdział 5. Tutoring a edukacja domowa | str. 169
Marek Budajczak


Główne terminy i ich definicje | str. 170

Interrelacje między tutoringiem a edukacją domową | str. 171

Społeczne perspektywy rozwijania relacji tutoring-edukacja domowa i ich stosunek do oświaty zbiorowej | str. 176

Część III. Studia przypadków | str. 179

Wprowadzenie: Co ma wpływ na skuteczne wdrożenie tutoringu? Kilka ważnych uwag na marginesie | str. 181
Krzysztof Słaboń


Proaktywność / kreatywne podejście do rzeczywistości / przywództwo | str. 182

Budowanie zespołu, potęga pytania "dlaczego?" i wspólna wizja | str. 183

Myślenie strategiczne i zmiana | str. 185

Rozdział 1. Tutoring w szkole | str. 187

Tutoring w Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu | str. 187
Miłosz Piękny, Katarzyna Rudnicka

Tutoring w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie - jak wdrażaliśmy tutoring | str. 196
Magdalena Niemczuk-Kobosko

Tutoring w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu | str. 206
Joanna Godlewska, Natalia Gorzkowska

Tutoring w szkole "Żagle" Stowarzyszenia "Sternik"- między szkołą a rodziną | str. 215
Paweł Zuchniewicz

Rozdział 2. Tutoring akademicki | str. 224

Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna | str. 224
Łukasz Danel, Jakub Kwaśny, Agnieszka Żur

Tutoring w Kolegium "Artes Liberales" | str. 232
Krzysztof Rutkowski

Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego | str. 239
Ewa Szymczak, Mirosława Malinowska

Tutoring na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego - w trosce o jakość w ilości | str. 244
Beata Karpińska-Musiał

Tutoring na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge | str. 255
Marcin Szala

Rozdział 3. Tutoring w organizacjach pozarządowych i projektach społecznych | str. 266

Tutoring w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury | str. 266
Daniel Brzeziński

Tutoring w Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna - nie rybę, nie wędkę, ale mentalność wędkarza | str. 270
Anna Wilczyńska, Anna Żaczek

Tutoring w Szkole Liderów | str. 280
Małgorzata Lelonkiewicz, Agnieszka Szelągowska

Tutoring w Programie Tutor Collegium Wratislaviense i Fundacji Dorastaj z Nami | str. 291
Joanna Pysik

Część IV. Wywiady | str. 301

Wywiad z Tomaszem Krupskim, podopiecznym w Programie Tutor | str. 303

Wywiad z Małgorzatą Witczak i Katarzyną Jędrzak, tutorkami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie | str. 308

Wywiad z dr Sabiną Ratajczak, tutorką, prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej | str. 314

Wywiad z dr Ewą Szymczak, prodziekan ds. kształcenia, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego | str. 323

O autorach | str. 329

Ukryj

Opis:

Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mistrz-uczeń. Metoda ta, oparta na personalizmie, klasycznej koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii pozytywnej oraz wyposażona w nowoczesne narzędzia edukacyjne, pozwala odkrywać pełnię potencjału podopiecznego, by mógł on wykorzystywać swoje talenty i mocne strony dla dobra własnego i innych. Niewątpliwym walorem tej książki jest jej kompleksowość: autorzy kładą nacisk zarówno na wnikliwy opis teoretycznych podstaw metody, jak i na konkretne przykłady jej zastosowania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8169-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 336
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Dydaktyka i pedagogika
Kod: OFE-0940:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów