Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Violetta Korporowicz,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: ABC-0786:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp (Violetta Korporowicz) | str. 11

CZĘŚĆ I
O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM

Rozdział 1
Zarządzanie progresywne - idea i pojęcia podstawowe (Violetta Korporowicz) | str. 21


1. Wokół zdrowia i jego ochrony | str. 23

2. Charakter zarządzania progresywnego | str. 26

3. Zarządzanie progresywne w ochronie zdrowia | str. 35

Bibliografia | str. 46

Rozdział 2
Diagnoza potrzeb zdrowotnych (Adam Kurzynowski) | str. 48


1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako podstawa zarządzania | str. 51

2. Źródła danych o potrzebach zdrowotnych | str. 54

3. Diagnozy społeczne krajowe, regionalne i lokalne | str. 56

4. Diagnozy potrzeb zdrowotnych a strategie rozwoju | str. 61

Bibliografia | str. 64

Rozdział 3
Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego - podejście progresywne (Tadeusz Szumlicz) | str. 65


1. Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego - zakres podmiotowy i przedmiotowy | str. 67

2. System zabezpieczenia zdrowotnego - zakres uspołecznienia i solidaryzmu | str. 72

3. System zabezpieczenia zdrowotnego - aspekt instrumentalny | str. 79

Bibliografia | str. 89

Rozdział 4
Proces starzenia się ludności a progresywne zarządzanie zdrowiem (Piotr Błędowski) | str. 91


1. Proces demograficznego starzenia się ludności w Polsce - podstawowe cechy | str. 92

2. Specyficzne cechy sytuacji zdrowotnej ludzi starych | str. 98

3. Najważniejsze zadania dla progresywnego zarządzania zdrowiem wobec procesu starzenia się ludności | str. 102

Bibliografia | str. 108

Rozdział 5
Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby (Jolanta Gładys-Jakóbik) | str. 110


1. Społeczne podstawy choroby | str. 111

2. Model biomedyczny choroby | str. 115

3. Społeczna konstrukcja choroby | str. 118

4. Medykalizacja | str. 119

5. Profilaktyka jako zsekularyzowana forma zbawienia | str. 125

Bibliografia | str. 128

CZĘŚĆ II
STRATEGIE ZARZĄDZANIA PROGRESYWNEGO W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

Rozdział 6
Koordynowana opieka zdrowotna - strategia wykorzystywana w nowoczesnym zarządzaniu opieką zdrowotną (Adam Kozierkiewicz) | str. 131


1. Tworzenie wartości dodanej w ochronie zdrowia | str. 132

2. Rozwój koncepcji opieki kierowanej | str. 136

Bibliografia | str. 145

Rozdział 7
Promocja zdrowia jako przykład demokratycznej i nastawionej na rozwój strategii w zarządzaniu progresywnym (Violetta Korporowicz) | str. 146


1. Rozumienie promocji zdrowia | str. 147

2. Demokratyczne podejście w promocji zdrowia | str. 151

3. Nastawione na rozwój podejście w promocji zdrowia | str. 155

4. Ruch i założenia wybranych programów promocji zdrowia jako przejaw aktywności na szczeblu lokalnym | str. 158

Bibliografia | str. 165

Rozdział 8
Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Violetta Korporowicz, Anna Kozłowska) | str. 167


1. Interesariusze podmiotu leczniczego | str. 170

2. Rozumienie profilaktyki chorób | str. 176

3. Podstawowe obszary zainteresowania profilaktyką chorób w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu | str. 179

Bibliografia | str. 185

Rozdział 9
Jakość usług zdrowotnych, TQM oraz zewnętrzne systemy oceny jakości - strategia zarządzania progresywnego (Tomasz Karkowski) | str. 187


1. Potrzeby pacjenta | str. 188

2. Jakość usług zdrowotnych postrzegana przez pacjenta | str. 189

3. Zakażenia szpitalne a jakość usług zdrowotnych | str. 190

4. Modele oceny jakości usług zdrowotnych | str. 192

5. Certyfikaty jakości jako jedno z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 206

6. Satysfakcja pacjenta | str. 207

Bibliografia | str. 209

Rozdział 10
Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej w Polsce jako podstawa w kształtowaniu strategii zarządzania progresywnego (Violetta Korporowicz) | str. 211


1. Rola państwa w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce | str. 212

2. Samorządy w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej | str. 216

3. Rola podmiotów leczniczych w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce | str. 222

Bibliografia | str. 226

CZĘŚĆ III
METODY WYKORZYSTYWANE W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM PODMIOTEM LECZNICZYM

Rozdział 11
Stan zdrowia oraz koszty leczenia mężczyzn i kobiet w świetle zachowań autodestrukcyjnych jako metoda badania potrzeb zdrowotnych (Violetta Korporowicz) | str. 229


1. Różnice w zdrowiu kobiet i mężczyzn | str. 229

2. Zachowania autodestrukcyjne | str. 234

3. Społeczne koszty leczenia jako badanie potrzeb zdrowotnych kobiet i mężczyzn | str. 241

Bibliografia | str. 253

Rozdział 12
System RAFAELA™ - oparte na badaniach naukowych narzędzie służące do planowania zatrudnienia pielęgniarek. Przypadek Finlandii (Lisbeth Fagerström) | str. 254


1. Definicje podstawowych pojęć | str. 256

2. Dlaczego potrzebny jest system służący do klasyfikacji i pomiaru intensywności pielęgnacji? | str. 259

3. Podstawy teoretyczne systemu RAFAELA™ | str. 261

4. Struktura i wdrożenie systemu RAFAELA™ | str. 263

5. Korzyści płynące z systematycznego codziennego pomiaru intensywności pielęgnacji za pomocą systemu RAFAELA™ | str. 270

Bibliografia | str. 279

Rozdział 13
Rachunkowość zarządcza w realizacji kontroli zarządczej w zarządzaniu progresywnym w podmiotach leczniczych (Wioletta Baran) | str. 283


1. Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych | str. 285

2. Istota kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym | str. 292

3. Projektowanie środowiska kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych | str. 303

Bibliografia | str. 311

Rozdział 14
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego strategią ograniczenia nieprawidłowości zarządczych (Iwona Wrześniewska-Wal) | str. 314


1. Błędy medyczne | str. 316

2. Prawa pacjenta | str. 319

3. Zakażenia szpitalne | str. 324

4. Zdarzenia medyczne | str. 327

5. Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych | str. 332

Bibliografia | str. 338

Rozdział 15
Wpływ zmian przepisów prawnych na konsumpcję narkotyków z wyszczególnieniem środków zastępczych - metoda badania potrzeb w zarządzaniu progresywnym (Adrianna Filimonowicz) | str. 341


1. Narkomania - pojęcia wstępne | str. 342

2. Rozwój zjawiska narkomanii w Polsce i możliwości jego ograniczenia | str. 343

3. Ekonomiczne ujęcie problemu narkotyków | str. 347

4. Wpływ wprowadzenia przepisów ograniczających handel środkami zastępczymi na ceny | str. 350

5. Efektywność i skutki likwidacji sklepów stacjonarnych oferujących środki zastępcze | str. 354

6. Korzyści i zagrożenia płynące z delegalizacji substancji będących środkami zastępczymi | str. 356

7. Wpływ zaostrzenia przepisów antynarkotykowych na politykę informacyjną dotyczącą środków zastępczych | str. 360

Bibliografia | str. 363

Rozdział 16
Komunikacja progresywna na poziomie organizacji ochrony zdrowia w perspektywie rozwiązywania problemów kompetencyjnych (Grzegorz Myśliwiec) | str. 365


1. Informowanie interesariuszy o własnych zamierzeniach i działaniach | str. 367

2. Konsultowanie interesariuszy jako wyraz uwzględniania ich interesów | str. 368

3. Negocjowanie i elastyczność w przełamywaniu luki kompetencyjnej - model czeski i szkocki | str. 373

4. Negocjowanie kontraktów z pracownikami kluczowymi z wykorzystaniem strategii progresywnej | str. 377

5. Negocjowanie z pracownikiem szeregowym | str. 381

6. Negocjowanie wewnętrzne z grupą pracowników | str. 383

Bibliografia | str. 387

Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych uwarunkowań dotyczących procesu decyzyjnego. Autorzy podjęli próbę rozpoznania problemów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w sferze zdrowia, które wymuszają nowe, dogłębne podejście do zarządzania. Dodatkowo omówili metody wykorzystywane w zarządzaniu progresywnym podmiotem leczniczym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8110-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 388
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0786:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów