Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Paweł Chmielnicki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2015 r.
Kod: KAM-2699:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Formalizacja instytucji gospodarki | str. 19


1. Rozumienie treści instytucji | str. 19

2. Znaczenie zabiegów formalizujących dla rozumienia treści instytucji | str. 31

2.1. Prawo jako jeden z zasobów rozwiązań stosowanych przez człowieka gospodarującego | str. 31

2.2. Proces formalizacyjny jako sposób osiągnięcia celu działania | str. 34

3. Komplet normatywny jako przedmiot badań instytucjonalnych | str. 38

3.1. Rozumienie treści instytucji jako pochodna ustalenia ich genezy i relacji w obrębie ładu aksjonormatywnego | str. 38

3.2. Elementy kompletu normatywnego | str. 40

Rozdział II
Źródła instytucji formalnych gospodarki | str. 42


1. Objęcie roli inicjatora formalizacji rozwiązań służących procesom gospodarczym | str. 42

1.1. Przesłanki objęcia roli inicjatora | str. 42

1.2. Budowanie przewagi człowieka gospodarującego | str. 44

1.3. Redukowanie przewagi człowieka gospodarującego | str. 47

1.4. Względny charakter przewagi osiąganej w procesie formalizacyjnym | str. 48

2. Aktorzy schematów działania stosowanych przez człowieka gospodarującego | str. 51

2.1. Rodzaje ról obejmowanych w schemacie działania | str. 51

2.2. Źródła. Przedsiębiorca jako inicjator formalizacji | str. 53

2.3. Dysponenci | str. 61

2.4. Beneficjenci | str. 65

2.5. Użytkownicy | str. 68

Rozdział III
Konkurencja o dostęp do dysponentów | str. 71


1. Modele konkurencji o dostęp do dysponentów | str. 71

2. Konkurencja jawna | str. 76

3. Konkurencja półjawna | str. 82

4. Konkurencja niejawna | str. 94

Rozdział IV
Optymalizacja kosztów udziału źródła w procesie formalizacyjnym | str. 97


1. Koszty występowania człowieka gospodarującego w roli źródła | str. 97

2. Kamufl owanie występowania człowieka gospodarującego w roli źródła | str. 99

3. Ograniczanie dostępu do informacji o korzyściach i kosztach związanych z formalizacją rozwiązań | str. 104

Rozdział V
Metoda badań nad formalizacją instytucji gospodarki | str. 117

Rozdział VI
Koszty transakcyjne i bariery wejścia | str. 124


1. Rezultaty badań w ujęciu ogólnym | str. 124

2. Okres 1990-1991 | str. 127

3. Okres 1992-1993 | str. 134

4. Okres 1994-1997 | str. 138

5. Okres 1998-2001 | str. 146

6. Okres 2002-2005 | str. 155

7. Okres 2006-2007 | str. 160

8. Okres 2008-2013 | str. 165

9. Redukcja lub wzrost kosztów transakcyjnych a cykl koniunkturalny | str. 174

Rozdział VII
Konkurencja i przewaga | str. 181


1. Rezultaty badań w ujęciu ogólnym | str. 181

2. Okres 1990-1991 | str. 183

3. Okres 1992-1993 | str. 187

4. Okres 1994-1997 | str. 190

5. Okres 1998-2001 | str. 194

6. Okres 2002-2005 | str. 197

7. Okres 2006-2007 | str. 201

8. Okres 2008-2013 | str. 203

9. Budowa mechanizmów sterowania konkurencyjnością | str. 208

Rozdział VIII
Koszty utrzymania systemu | str. 211


1. Rezultaty badań w ujęciu ogólnym | str. 211

2. Okres 1990-1991 | str. 212

3. Okres 1992-1993 | str. 216

4. Okres 1994-1997 | str. 220

5. Okres 1998-2001 | str. 226

6. Okres 2002-2005 | str. 232

7. Okres 2006-2007 | str. 238

8. Okres 2008-2013 | str. 242

9. Rachunek za dominację w zbiorowości | str. 247

Rozdział IX
Efekt jazdy na gapę - redukcja zbędnych kosztów systemu | str. 251


1. Rezultaty badań w ujęciu ogólnym | str. 251

2. Okres 1990-1991 | str. 252

3. Okres 1992-1993 | str. 254

4. Okres 1994-1997 | str. 257

5. Okres 1998-2001 | str. 263

6. Okres 2002-2005 | str. 268

7. Okres 2006-2007 | str. 271

8. Okres 2008-2013 | str. 273

9. Efekt Ringelmanna i Polska | str. 278

Rozdział X
Obrona przed dominacją ekonomiczną | str. 281


1. Rezultaty badań w ujęciu ogólnym | str. 281

2. Okres 1990-1991 | str. 282

3. Okres 1992-1993 | str. 285

4. Okres 1994-1997 | str. 287

5. Okres 1998-2001 | str. 292

6. Okres 2002-2005 | str. 296

7. Okres 2006-2007 | str. 301

8. Okres 2008-2013 | str. 303

9. Wyrównywanie potencjałów stron jako cel legislacji | str. 306

Rozdział XI
Redukcja ryzyka przedsiębiorcy | str. 309


1. Rezultaty badań w ujęciu ogólnym | str. 309

2. Okres 1990-1991 | str. 310

3. Okres 1992-1993 | str. 312

4. Okres 1994-1997 | str. 314

5. Okres 1998-2001 | str. 319

6. Okres 2002-2005 | str. 323

7. Okres 2006-2007 | str. 327

8. Okres 2008-2013 | str. 329

9. Wybór gotowych rozwiązań jako sposób zmniejszania ryzyka człowieka gospodarującego | str. 335

Wnioski | str. 337

Bibliografia | str. 355

Wykaz aktów prawnych | str. 361

Ukryj

Opis:

Autor podejmuje próbę wypełnienia luki w naukach prawnych, jaką jest brak opracowań ukazujących problematykę przyczyn tworzenia prawa z punktu widzenia badań naukowych, a nie filozofii. Praca stanowi przyczynek do dyskusji nad paradygmatem poznawczym nurtu nauk ekonomicznych określanego mianem instytucjonalizmu, jest również pierwszą próbą holistycznego zbadania najnowszych dziejów polskiego procesu ustawodawczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8211-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 392
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2699:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów