Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Michał Wilk,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2015 r.
Kod: KAM-2651:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Ewolucja klauzuli beneficial ownership | str. 23


1.1. Uwagi wstępne | str. 23

1.2. Ujęcie tradycyjne - okres poprzedzający wprowadzenie klauzuli beneficial ownership do KM OECD | str. 24

1.2.1. Prace Grupy Roboczej nr 27 nad opodatkowaniem odsetek i należności licencyjnych | str. 24

1.2.2. Prace Grupy Roboczej nr 21 nad nadużyciem umów o UPO | str. 29

1.2.3. Pojęcie beneficial owner w umowach o UPO zawartych w latach 1942-1977 | str. 32

1.2.4. Wprowadzenie klauzuli beneficial ownership do KM OECD w 1977 r. | str. 41

1.3. Ujęcie współczesne - klauzula beneficial ownership a spółki podstawione | str. 41

1.3.1. Raport o spółkach podstawionych z 1986 r. | str. 42

1.3.2. Zmiany w Komentarzu do KM OECD z 1995 r. | str. 45

1.3.3. Raport o spółkach osobowych z 1999 r. | str. 47

1.3.4. Zmiany w Komentarzu do KM OECD z 2003 r. | str. 48

1.3.5. Raport o podmiotach zbiorowego inwestowania z 2010 r. | str. 49

1.4. Przyszłość klauzuli beneficial ownership - zmiany wprowadzone w 2014 r. | str. 52

1.5. Znaczenie wykładni historycznej w interpretacji pojęcia beneficial owner | str. 54

1.6. Wnioski | str. 63

Rozdział II
Rozumienie pojęcia beneficial owner w prawie wewnętrznym | str. 66


2.1. Uwagi wstępne | str. 66

2.2. Beneficial owner w systemach prawnych common law | str. 67

2.2.1. Początki kształtowania się pojęcia beneficial owner w systemie prawa słuszności | str. 67

2.2.2. Własność w systemach prawnych common law - wybrane zagadnienia | str. 69

2.2.3. Pojęcie beneficial owner w brytyjskim systemie common law | str. 70

2.2.4. Pojęcie beneficial owner w amerykańskim i kanadyjskim systemie prawa common law | str. 72

2.3. Pojęcie beneficial owner na gruncie prawa kontynentalnego | str. 75

2.3.1. Pojęcie beneficial owner w Niemczech | str. 75

2.3.2. Pojęcie beneficial owner we Francji | str. 76

2.3.3. Pojęcie beneficial owner w Polsce | str. 78

2.3.3.1. Prawo podatkowe | str. 78

2.3.3.2. Inne gałęzie prawa | str. 100

2.3.4. Własność w prawie kontynentalnym - wybrane zagadnienia | str. 101

2.3.5. Polskie tłumaczenie pojęcia beneficial owner | str. 107

2.4. Wnioski | str. 112

Rozdział III
Rozumienie pojęcia beneficial owner we współczesnym orzecznictwie sądowym | str. 115


3.1. Uwagi wstępne | str. 115

3.2. Wielka Brytania: Indofood International Finance Ltd | str. 116

3.3. Kanada: Prévost Car i Velcro | str. 123

3.3.1. Prévost Car | str. 123

3.3.2. Velcro | str. 126

3.4. Hiszpania: Real Madrid | str. 129

3.5. Dania: SKM 2011.121, 2010.729 i SKM 2011.57 | str. 132

3.5.1. SKM 2011.121 oraz SKM 2010.729 | str. 132

3.5.2. SKM 2011.57 | str. 134

3.6. Francja: Diebold i Bank of Scotland | str. 135

3.6.1. Diebold | str. 135

3.6.2. Bank of Scotland | str. 137

3.7. Szwajcaria: A. Holding Aps i A-6537/2010 (Bank A swap transactions) | str. 140

3.7.1. A. Holding Aps | str. 140

3.7.2. A-6537/2010 (Bank A swap transactions) | str. 142

3.8. Holandia: market maker | str. 144

3.9. Stany Zjednoczone: Aiken Industries | str. 147

3.10. Chiny | str. 150

3.11. Znaczenie orzeczeń zapadłych w obcych jurysdykcjach dla wykładni pojęcia beneficial owner przez organy stosujące prawo w Polsce | str. 156

3.12. Wnioski | str. 164

Rozdział IV
Rozumienie pojęcia beneficial owner w międzynarodowym prawie podatkowym | str. 166


4.1. Uwagi wstępne | str. 166

4.2. Beneficial owner jako pojęcie języka międzynarodowego prawa podatkowego | str. 167

4.3. Zasady wykładni międzynarodowego prawa podatkowego a cechy szczególne pojęcia beneficial owner | str. 175

4.4. Podmioty wyłączone z zakresu znaczeniowego pojęcia beneficial owner | str. 179

4.4.1. Uwagi wstępne | str. 179

4.4.2. Zastępcy sensu largo | str. 180

4.4.2.1. Pojęcie zastępcy na gruncie prawa cywilnego | str. 182

4.4.2.2. Agent i nominee w rozumieniu common law | str. 185

4.4.2.3. Agent (zastępca) w języku międzynarodowego prawa podatkowego | str. 188

4.4.3. Quasi-zastępcy - spółki podstawione (conduit companies) | str. 196

4.4.3.1. Spółka podstawiona jako odrębny byt prawny | str. 196

4.4.3.2. Pojęcie spółki podstawionej (conduit company) | str. 197

4.4.3.3. Wąski zakres uprawnień spółki podstawionej - kryteria oceny | str. 204

4.5. Prawny charakter testu beneficial ownership | str. 221

4.6. Klauzula dobrej wiary | str. 227

4.7. Kwestie dowodowe | str. 229

4.8. Znaczenie prawne zmian Komentarza do KM OECD dla interpretacji istniejących umów o UPO | str. 234

4.9. Wnioski | str. 241

Rozdział V
Rozumienie pojęcia beneficial owner w prawie Unii Europejskiej | str. 244


5.1. Uwagi wstępne | str. 244

5.2. Dyrektywa Interest & Royalties | str. 245

5.3. Dyrektywa Parent-Subsidiary | str. 256

5.4. Wnioski | str. 260

Rozdział VI
Charakter prawny klauzuli beneficial ownership | str. 261


6.1. Uwagi wstępne | str. 261

6.2. Klauzula beneficial ownership jako element normy dystrybucyjnej dookreślający cechy podmiotów uprawnionych do korzyści traktatowych | str. 262

6.3. Klauzula beneficial ownership jako szczególny instrument przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 268

6.4. Wnioski - mieszany charakter prawny klauzuli rzeczywistego beneficjenta | str. 275

Rozdział VII
Przeciwdziałanie zjawisku treaty shopping przy wykorzystaniu klauzuli beneficial ownership a pewność prawa - postulaty względem polskiej polityki podatkowej | str. 280


7.1. Uwagi wstępne | str. 280

7.2. Sfera stanowienia prawa | str. 282

7.2.1. Umowy o UPO | str. 282

7.2.2. Prawo krajowe | str. 292

7.3. Sfera stosowania prawa | str. 300

7.4. Wnioski | str. 304

Zakończenie | str. 307

Bibliografia | str. 313

Wykaz orzecznictwa | str. 327

Wykaz pism | str. 329

Ukryj

Opis:

Monografia jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem w całości dotyczącym zagadnienia klauzuli rzeczywistego beneficjenta w międzynarodowym prawie podatkowym.

Mimo że pojęcie "rzeczywisty beneficjent" stanowi jeden z fundamentalnych terminów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jego rozumienie wywołuje wiele wątpliwości. Dająca się przy tym zauważyć w wielu państwach praktyka wykorzystywania przez organy podatkowe klauzuli rzeczywistego beneficjenta jako swojego rodzaju ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zwiększa niepewność podatników co do skutków podejmowanych działań inwestycyjnych na gruncie prawa podatkowego (w szczególności na rynkach finansowych), co w kontekście zasad odpowiedzialności płatnika w Polsce jest szczególnie niebezpieczne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8109-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 332
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2651:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów