Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Żaneta Grygiel-Kaleta,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: KAM-2649:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Aspekt terminologiczny | str. 15


1. Wolność zrzeszania się a wolność związkowa | str. 15

2. Prawa koalicji | str. 23

3. Zasada legalizmu | str. 25

Rozdział II
Charakter prawny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 32

Rozdział III
Wolność zrzeszania się w aktach prawa międzynarodowego | str. 39


1. Uwagi ogólne | str. 39

2. Traktat wersalski | str. 40

3. Akty prawne ONZ | str. 42

3.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka | str. 42

3.2. Traktaty ONZ | str. 44

4. Międzynarodowa Organizacja Pracy | str. 62

4.1. Uwagi ogólne | str. 62

4.2. Pozytywny wymiar wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 66

4.3. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 77

5. Akty prawne Rady Europy | str. 79

5.1 Pozytywny aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 83

5.2. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 90

6. Akty prawne UE | str. 94

Rozdział IV
Wolność zrzeszania się w Konstytucji RP | str. 102


1. Zasada pluralizmu związkowego w kontekście swobody tworzenia związków zawodowych | str. 109

2. Ograniczenia sfery wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 114

2.1. Sędziowie | str. 115

2.2. Najwyższa Izba Kontroli | str. 121

2.3. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 125

2.4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 126

2.5. Prezes Narodowego Banku Polskiego | str. 127

2.6. Stany nadzwyczajne | str. 129

Rozdział V
Ustawowy wymiar wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 131


1. Pełny i ograniczony zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 141

2. Pracownicze stosunki zatrudnienia | str. 150

2.1. Uwagi ogólne | str. 150

2.2. Nietypowe stosunki zatrudnienia | str. 150

2.3. Pozaumowne stosunki pracy | str. 154

2.4. Służba zastępcza | str. 165

3. Administracyjnoprawne stosunki zatrudnienia | str. 167

3.1. Żołnierze zawodowi | str. 170

3.2. Straż Graniczna | str. 172

3.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str. 173

3.4. Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego | str. 174

3.5. Biuro Ochrony Rządu | str. 174

3.6. Funkcjonariusze policji | str. 175

3.7. Funkcjonariusze służby celnej | str. 177

3.8. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej | str. 179

3.9. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str. 181

3.10.Służba Więzienna | str. 182

4. Cywilnoprawne stosunki zatrudnienia | str. 182

4.1. Uwagi ogólne | str. 182

4.2. Umowa zlecenie | str. 184

4.3. Inne umowy o świadczenie usług | str. 185

4.4. Umowa o dzieło | str. 187

4.5. Umowa agencyjna | str. 188

4.6. Umowa o pracę nakładczą | str. 189

5. Stosunki zatrudnienia sui generis | str. 190

5.1. Sportowoprawne stosunki zatrudnienia | str. 190

5.2. Naukowoprawne stosunki zatrudnienia | str. 193

5.3. Ustrojowoprawne stosunki zatrudnienia | str. 194

5.4. Społecznoprawne stosunki zatrudnienia | str. 196

5.5. Samozatrudnienie | str. 198

5.6. Penalnoprawne stosunki zatrudnienia | str. 200

6. Pozostałe podstawy korzystania ze sfery wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 202

6.1. Emerytura i renta | str. 202

6.2. Status bezrobotnego | str. 203

7. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w ujęciu indywidualnym | str. 204

8. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w ujęciu zbiorowym | str. 209

Rozdział VI
Charakter prawny statutu związku zawodowego | str. 217


1. Zdolność prawna do wstępowania do związków zawodowych i występowania z tych organizacji | str. 228

2. Wady oświadczenia woli | str. 234

Rozdział VII
Obligacyjny wymiar wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 237


1. Uwagi ogólne | str. 237

2. Aspekt pozytywny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych w sferze podmiotowej - ujęcie indywidualne | str. 237

3. Aspekt negatywny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych - ujęcie indywidualne | str. 260

4. Aspekt negatywny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych - ujęcie zbiorowe | str. 266

Rozdział VIII
Rejestracja związków zawodowych | str. 269


1. Modele rejestracji | str. 269

2. Funkcje rejestracji | str. 276

3. Charakter prawny rejestracji związku zawodowego | str. 278

Podsumowanie | str. 287

Bibliografia | str. 293

Ukryj

Opis:

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych stanowi jedno z podstawowych praw człowieka o charakterze wolnościowym.

Książka zawiera szczegółowe omówienie problematyki wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, począwszy od określenia jej charakteru prawnego, poprzez wyczerpującą analizę funkcjonowania tejże wolności w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach krajowego porządku prawnego. Rzeczywisty zakres tej wolności wyznaczony jest postanowieniami statutów związków zawodowych, stąd istotnym elementem opracowania jest wnikliwa interpretacja ich zapisów w kontekście podstaw funkcjonowania wolności w praktyce. Autorka przedstawia zagadnienie wolności zrzeszania się w związkach zawodowych na tle sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego. Stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, zagwarantowana na gruncie prawa krajowego, nie realizuje zobowiązań podjętych na arenie prawa międzynarodowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8117-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 312
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2649:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów