Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Walerian Sanetra,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-2514:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Walerian Sanetra
Wprowadzenie. Status pracowniczy nauczycieli akademickich - wczoraj, dziś i jutro | str. 13

Walerian Sanetra
Ogólnie o odrębnościach statusu zatrudnienia nauczycieli akademickich | str. 19

Robert Jastrzębski
Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w XX wieku | str. 44

Jan Piątkowski
Kodeks pracy a ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym | str. 63

Grzegorz Goździewicz
Rola statutu szkoły wyższej w kształtowaniu statusu prawnego nauczyciela akademickiego (wybrane zagadnienia) | str. 103

Ewa Hofmańska
Status nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach niepublicznych (wybrane zagadnienia) | str. 121

Beata Rutkowska
Przedstawiciele pracowników szkoły wyższej | str. 164

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim | str. 191

Bogusław Cudowski
Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych | str. 212

Monika Smusz-Kulesza
Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku sędziego sądu powszechnego | str. 235

Dorota Dzienisiuk
Instrumenty służące zapewnianiu jakości kształcenia w stosunkach pracy nauczycieli akademickich | str. 247

Piotr Grzebyk
Spory nauczycieli akademickich w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 270

Jakub Szmit
Okresowość zatrudnienia nauczycieli akademickich w świetle art. 120 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym | str. 303

Małgorzata Kurzynoga
Wymagania i kryteria oceny dorobku habilitacyjnego a maksymalny okres zatrudnienia doktora na stanowisku adiunkta | str. 327

Katarzyna Żywolewska
Ocena okresowa nauczyciela akademickiego | str. 347

Ludwik Florek
Uwagi w sprawie ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego | str. 378

Aleksandra Ziętek-Capiga
Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z "innych ważnych przyczyn" w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 388

Michał Raczkowski
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego | str. 400

Paweł Nowik
Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej | str. 411

Aleksandra Jamróz
Prawo mianowanego nauczyciela akademickiego do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy | str. 428

Monika Latos-Miłkowska
Czas pracy nauczycieli akademickich | str. 448

Wioletta Witoszko
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu | str. 462

Cezary Kulesza
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. | str. 475

Dagmara Skupień
Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy | str. 492

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Ukaranie nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu jako podstawa ustania stosunku pracy | str. 508

Iwona Sierocka
Wiek jako przesłanka nabycia prawa do emerytury nauczyciela akademickiego | str. 525

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi całościowe i pierwsze w polskiej literaturze opracowanie prawnej problematyki zatrudnienia nauczycieli akademickich. Autorzy łączą rozważania o charakterze ogólnym i teoretycznym z wyjaśnieniami praktycznymi, które mają znaczenie dla obrotu prawnego i bieżącej praktyki uczelnianej. Analizują model prawny zatrudnienia nauczycieli akademickich, jak również przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które w wielu przypadkach są niejasne i trudne w praktycznym stosowaniu, a ponadto często wywołują wątpliwości co do merytorycznej trafności przyjętych w nich rozwiązań.

Książka zawiera również:

  • rozważania na temat ewolucji statusu prawnego nauczycieli akademickich,
  • krytykę obecnych rozwiązań w tym zakresie,
  • refleksje na temat przyszłości tego statusu, ocenianego jako niezadowalający.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8108-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 548
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2514:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów