Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 11

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.z 2014 r. poz. 518; zm.: Dz.U.z 2014 r. poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200) | str. 13

Dział I. Przepisy ogólne | str. 13

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego | str. 56


Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 56

Rozdział 2. Zasoby nieruchomości | str. 93

Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste | str. 132

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości | str. 163

Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd | str. 183

Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne | str. 256

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych | str. 308

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości | str. 315

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości | str. 347

Rozdział 1. Podziały nieruchomości | str. 347

Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości | str. 410

Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości | str. 433

Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości | str. 452

Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | str. 591

Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości | str. 655

Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str. 717

Dział IV. Wycena nieruchomości | str. 738

Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości | str. 738

Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości | str. 763

Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości | str. 774

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami | str. 780

Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe | str. 780

Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 819

Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami | str. 827

Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej | str. 840

Dział VI. Przepisy karne | str. 871

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe | str. 879


Rozdział 1. Przepisy przejściowe | str. 879

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1040

Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 1041

Bibliografia | str. 1043

Skorowidz | str. 1049


Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przedstawiono w nim wiele ważnych kwestii dotyczących m.in.:

  • przetargów na zbycie nieruchomości,
  • oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
  • podziału i scalania nieruchomości,
  • pierwokupu nieruchomości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8118-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1052
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-2604:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów