Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Progman Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych

Wieloaspektowa diagnoza jakości kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: program_analizwynik_progman  Ilość w paczce: 100

Opis:

Program znacznie ułatwia diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych, co jest odpowiedzią na zmiany w ustawie o systemie oświaty. Dzięki aplikacji, pracownicy oświaty mogą skoncentrować się na interpretacji danych, zamiast na ich mozolnym przetwarzaniu. Program importuje wyniki z OKE, umożliwia również tworzenie zestawień ilościowych i jakościowych zdających. Analizator Wyników Sprawdzianu w przejrzysty sposób prezentuje wyniki bezwzględne, średnie i znormalizowane w formie rozkładów staninowych i rozkładów z licznymi możliwościami sortowania danych. Ponadto, system dostarcza informacji o losach absolwentów, tworząc jednocześnie listę uczniów osiągających najlepsze wyniki.

Szczegóły towaruRodzaj: Programy Progman , Medium: on-line
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: program_analizwynik_progman