Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Publikacja dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty.

więcej

Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2015 r.
Kod: ABC-0831:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Akty prawne i orzecznictwo | str. 7

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

KOMENTARZ

1. Planowanie urlopów wypoczynkowych | str. 15

1.1. Wprowadzenie | str. 15

1.2. Zasady dotyczące opracowywania planu urlopów | str. 15

1.3. Plan urlopów a wnioski urlopowe | str. 17

1.4. Udzielanie urlopu nieprzewidzianego w planie urlopów | str. 20

1.5. Zmiana terminu urlopu | str. 20

1.6. Podsumowanie | str. 23

2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu | str. 24

2.1. Wprowadzenie | str. 24

2.2. Wymiar urlopu | str. 24

2.3. Nabycie prawa do urlopu | str. 27

2.4. Udzielanie urlopu | str. 28

2.5. Podsumowanie | str. 31

3. Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 32

3.1. Wprowadzenie | str. 32

3.2. Świadczenie urlopowe | str. 32

3.2.1. Przedszkola samorządowe | str. 32

3.2.2. Przedszkola niesamorządowe | str. 34

3.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 36

3.3.1. Przedszkola samorządowe | str. 36

3.3.2. Przedszkola niesamorządowe | str. 37

3.4. Podsumowanie | str. 38

4. Odwołanie pracownika z urlopu | str. 39

4.1. Wprowadzenie | str. 39

4.2. Nieprzewidziane okoliczności | str. 39

4.3. Obowiązki pracownika | str. 39

4.4. Powiadomienie pracownika | str. 41

4.5. Ocena słuszności odwołania | str. 41

4.6. Zwrot kosztów odwołania | str. 42

4.7. Nowy termin urlopu | str. 43

4.8. Powrót do pracy przed końcem urlopu z inicjatywy pracownika | str. 43

PROCEDURY

1. Planowanie urlopów | str. 47

2. Udzielenie urlopu przewidzianego w planie urlopów | str. 48

3. Udzielenie urlopu nieprzewidzianego w planie urlopów | str. 49

4. Zmiana terminu urlopu | str. 52

5. Dokumentacja związana z udzielaniem urlopów | str. 54

WZORY DOKUMENTÓW

1. Plan urlopów | str. 61

2. Karta urlopowa | str. 62

3. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego | str. 63

4. Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu | str. 64

5. Przesunięcie terminu urlopu | str. 65

6. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy | str. 66

7. Wniosek pracownika o podzielenie urlopu | str. 67

8. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu | str. 68

9. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie | str. 69

10. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego | str. 70

11. Wniosek o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów | str. 71

12. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich | str. 72

13. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego | str. 73

14. Decyzja o odmowie udzielenia urlopu wypoczynkowego | str. 74

15. Zarządzenie dyrektora o podaniu planu urlopów do publicznej wiadomości | str. 75

16. Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia) | str. 76

17. Decyzja o zwrocie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu | str. 77

Autorzy | str. 79

Ukryj

Opis:

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania, z uwzględnieniem urlopu zaległego i na żądanie. W publikacji zostały również przedstawione zagadnienia związane z wynagrodzeniem urlopowym oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8245-8 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 80
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0831:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów