Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego.

więcej

Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: ABC-0826:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Akty prawne | str. 7

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

KOMENTARZ

1. Wprowadzenie | str. 15
2. Przebieg rekrutacji | str. 17
2.1. Postępowanie rekrutacyjne | str. 17
2.2. Terminy rekrutacji | str. 18
2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola | str. 20
2.4. Działania komisji rekrutacyjnej | str. 21
2.5. Procedura odwoławcza | str. 25
2.6. Postępowanie uzupełniające | str. 26
2.7. Obowiązki informacyjne | str. 27
2.8. Sytuacja dzieci powracających z zagranicy | str. 28
3. Ochrona danych osobowych dzieci i ich rodzin | str. 30
4. Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją | str. 32
5. Podsumowanie | str. 34

PROCEDURA

1. Czynności poprzedzające rekrutację | str. 37
2. Przebieg rekrutacji | str. 38
3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym | str. 46
4. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego | str. 48

WZORY DOKUMENTÓW

1. Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego | str. 51
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego | str. 53
3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata | str. 58
4. Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie dziecka | str. 59
5. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej | str. 60
6. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej | str. 61
7. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka | str. 63
8. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola | str. 64
9. Decyzja dyrektora dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 66
10. Regulamin komisji rekrutacyjnej | str. 68
11. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym | str. 70
12. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie informacji o terminach rekrutacji | str. 72
13. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym | str. 73
14. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata kryterium rekrutacyjnego | str. 74
15. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola | str. 75
16. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola | str. 76
17. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola | str. 77
18. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym | str. 78
19. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym | str. 79
20. Informacja do organu prowadzącego o nieprzyjęciu dzieci do przedszkola | str. 80
21. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 81
22. Skarga rodzica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dyrektora o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 82
23. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego | str. 84

Autorzy | str. 85

Ukryj

Opis:

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Publikacja Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:
  • jakie obowiązki ciążą na organie prowadzącym oraz dyrektorze przedszkola w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2016/2017,
  • do kiedy rada gminy musi podjąć uchwałę o rekrutacji do przedszkola,
  • jak określić skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola,
  • czy protokół z rekrutacji dzieci do przedszkola należy sporządzić po całkowitym zakończeniu rekrutacji.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów publicznych przedszkoli oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców przedszkolaków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-258-7 , Oprawa: miękka , Format: A4 , 88
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0826:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów