Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Katarzyna Machalica-Drozdek,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-2623;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,88 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Istota i konstrukcja należności celnych | str. 19


1.1. Zakres pojęcia "należności celne" | str. 19

1.2. Cło jako element należności celnych | str. 25

1.3. Pojęcie cła jako daniny publicznej | str. 29

1.4. Cło a podatek | str. 34

1.5. Opłaty o skutku równoważnym cłom | str. 44

1.6. Środki wspólnej polityki rolnej | str. 49

1.7. Elementy konstrukcji cła | str. 49

1.7.1. Podmiot cła | str. 51

1.7.2. Przedmiot cła | str. 55

1.7.3. Podstawa wymiaru cła (wartość celna) | str. 60

1.7.4. Stawka celna | str. 68

1.7.5. Ulgi i zwolnienia celne | str. 71

1.7.6. Terminy płatności cła | str. 79

1.8. Podsumowanie | str. 81

Rozdział II
Instrumenty parataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą | str. 84


2.1. Podatek jako środek parataryfowy w wymianie towarowej z zagranicą | str. 84

2.1.1. Podatek od towarów i usług jako źródło obciążeń w imporcie i eksporcie towarów | str. 89

2.1.2. Podatek akcyzowy jako narzędzie opodatkowania w imporcie towarów | str. 99

2.2. Opłaty celne jako danina publiczna | str. 102

2.3. Kontyngent taryfowy, plafon taryfowy i zawieszenie poboru cła jako instrumenty taryfy celnej | str. 106

2.4. Podsumowanie | str. 108

Rozdział III
Konstrukcja prawna stosunku zobowiązania podatkowego | str. 110


3.1. Istota instytucji zobowiązania podatkowego - etymologia terminów | str. 110

3.2. Zobowiązanie podatkowe jako faza stosunku prawnego | str. 113

3.3. Obowiązek podatkowy jako złożony stosunek podatkowoprawny | str. 117

3.4. Stosunek prawny zobowiązania podatkowego | str. 137

3.5. Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego | str. 153

3.6. Podmiot stosunku prawnego zobowiązania podatkowego | str. 153

3.6.1. Istota i znaczenie pojęcia "organu podatkowego" | str. 155

3.6.2. Pojęcie podmiotowości prawnej w prawie podatkowym | str. 158

3.6.3. Zakres kompetencji organów podatkowych | str. 165

3.6.4. Strona uprawniona i zobowiązana w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego | str. 170

3.6.5. Rola płatnika, inkasenta, następców prawnych i osób trzecich w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego | str. 178

3.7. Przedmiot stosunku prawnego zobowiązania podatkowego | str. 185

3.8. Treść stosunku prawnego zobowiązania podatkowego | str. 194

3.9. Uprawnienie i obowiązek jako szczególne instytucje prawne kształtujące elementy stosunku prawnego | str. 203

3.10.Podsumowanie | str. 206

Rozdział IV
Zobowiązanie celne jako konstrukcja o złożonym charakterze | str. 211


4.1. Istota i znaczenie długu celnego | str. 211

4.2. Zobowiązanie i obowiązek celny jako elementy stosunku prawnego zobowiązania celnego | str. 218

4.3. Stosunek prawny zobowiązania celnego | str. 228

4.4. Elementy stosunku prawnego zobowiązania celnego | str. 235

4.4.1. Podmiot stosunku prawnego zobowiązania celnego | str. 235

4.4.2. Przedmiot stosunku prawnego zobowiązania celnego | str. 249

4.4.3. Treść stosunku prawnego zobowiązania celnego | str. 253

4.5. Podsumowanie | str. 258

Rozdział V
Wnioski i zakończenie | str. 262

Bibliografia | str. 273

Wykaz źródeł prawa | str. 287

Wykaz powołanych orzeczeń | str. 293

Strony internetowe | str. 301

Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszym na rynku opracowaniem zawierającym charakterystykę stosunku prawnego regulującego prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w wymianie towarowej z zagranicą.
Stosunek ten powstaje przez wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru z unijnego obszaru celnego. Autorka omawia jego elementy konstrukcyjne (podmioty, ich prawa i obowiązki składające się na treść stosunku oraz jego przedmiot). Przedstawia również definicje istotnych pojęć unijnego i krajowego prawa celnego, m.in. cła, zobowiązania celnego czy obowiązku celnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8074-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 304
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pozostałe
Kod: KAM-2623;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów