Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: EBO-5408;NEP-0008  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 79,20 zł. ( Oszczędzasz: 19,80 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
I. ARTYKUŁY I STUDIA

FELIKS ZEDLER (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 7

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego), Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych środka zaskarżenia | str. 26

MATEUSZ GROCHOWSKI (Instytutu Nauk Prawnych PAN), Wola stron postępowania a skutki braku zachowania formy ad probationem | str. 38

SYLWIA JANAS (Uniwersytet Warszawski), Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy | str. 66

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniu w postępowaniu zabezpieczającym? | str. 93

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dopuszczalność zażalenia na postanowienia kończące samodzielny etap postępowania egzekucyjnego | str. 100

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

MATEUSZ PILICH (Uniwersytet Warszawski), MARCIN ORECKI, Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr osobistych przed naruszeniem w Internecie. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z 25 października 2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising v. X oraz Oliver Martinez, Robert Martinez v. MGN Limited | str. 109

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

Ahrens. Der Wettbewerbsprozess. Ein Praxishandbuch, 7. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens. Bearbeitet von Wilhelm-Albrecht Achilles, Hans-Jürgen Ahrens, Klaus Bacher, Peter Bähr, Joachim Bornkamm, Tillmann Büttner, Bernhard Jestaedt, Uwe Scharen, Stefan Singer, Klaus Spätgens, Carl Heymanns Verlag - eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln 2013, stron XXIV+1377 (rec. PAWEŁ GRZEGORCZYK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, KAROL WEITZ, Uniwersytet Warszawski) | str. 128

V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) Sprawozdanie z konferencji pt. "The functions of the Supreme Court - issues of process and administration of justice", Warszawa, 12-13 czerwca 2014 r. | str. 141

OLGA GÓRSKA, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Postępowanie arbitrażowe", Łódź, 6 listopada 2014 r. | str. 149

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-1743 , Format: B5 (176 x 250 mm)
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: EBO-5408;NEP-0008 Miejsce wydania: Warszawa