Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Maciej Jaśniewicz, Ewa Michna, Małgorzata Militz (red. nauk.), Piotr Ogiński, Tomasz Siennicki, Roman Wiatrowski,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-2340:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | str. 13

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 15

DZIAŁ II. Zakres opodatkowania | str. 27


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 27

Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług | str. 48

Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | str. 71

Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną | str. 86

DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi | str. 91

Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy | str. 91

Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi | str. 107

DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy | str. 110

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 110

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów | str. 115

Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników | str. 118

DZIAŁ V. Miejsce świadczenia | str. 120

Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów | str. 120

Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów | str. 128

Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów | str. 129

Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług | str. 130

DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania | str. 147

DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów | str. 171

DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania | str. 189


Rozdział 1. Stawki | str. 189

Rozdział 2. Zwolnienia | str. 232

Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów | str. 259

Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% | str. 288

Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego | str. 304

DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe | str. 308

Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku | str. 308

Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności | str. 359

Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego | str. 363

DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku | str. 388

Rozdział 1. Rejestracja | str. 388

Rozdział 2. Deklaracje | str. 405

Rozdział 3. Informacje podsumowujące | str. 414

Rozdział 4. Zapłata podatku | str. 417

DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach | str. 423

DZIAŁ XI. Dokumentacja | str. 428


Rozdział 1. Faktury | str. 428

Rozdział 2. Ewidencje | str. 455

Rozdział 3. Kasy rejestrujące | str. 461

Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów | str. 472

DZIAŁ XII. Procedury szczególne | str. 474

Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców | str. 474

Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych | str. 478

Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki | str. 484

Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków | str. 488

Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego | str. 495

Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym | str. 498

Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a | str. 507

Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a | str. 511

Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób | str. 514

Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona | str. 517

DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 521

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 521

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 523

Załączniki (pominięte) | str. 538

O autorach | str. 539

Ukryj

Opis:

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług cechują się bardzo dużą zawiłością i zmiennością. Aby dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować tę ustawę, trzeba znać nie tylko jej uregulowania, lecz także interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, dyrektywy unijne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W gąszczu powstających wątpliwości dla wielu podatników oraz ich pełnomocników, a także pracowników organów podatkowych nieocenioną pomoc stanowi bogate orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych.

W wydawanych wyrokach sądy administracyjne wskazują prawidłowe rozumienie przepisów dotyczących VAT, szczegółowo wyjaśniają powody podjęcia takiego rozstrzygnięcia, co bez wątpienia przyczynia się do pewnej stabilizacji czy też bezpieczeństwa w zakresie ich stosowania. Zatem pomimo że w Polsce nie obowiązuje system common law, to coraz częściej wydawane wyroki mają charakter precedensów, które stanowią o wyznaczeniu nowej linii orzeczniczej, a czasem przyczyniają się nawet do podjęcia przez ustawodawcę działań w celu nowelizacji przepisów.

Szczegóły towaru


, Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 540
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2340:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów