Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Rafał Dul,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-2523;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,53 zł. ( Oszczędzasz: 16,63 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Charakter prawny skarg oraz ich miejsce wśród środków prawnych w postępowaniu cywilnym | str. 19


1. Przyczyny wprowadzenia do postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej | str. 19

2. Charakter prawny obu skarg | str. 29

3. Miejsce skarg wśród środków prawnych w postępowaniu cywilnym | str. 43

Rozdział II
Podmioty skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej | str. 59


1. Sąd Najwyższy | str. 59

2. Strony postępowania | str. 70

3. Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka | str. 96

Rozdział III
Zakres przedmiotowy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej | str. 104


1. Zakres przedmiotowy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 104

1.1. Prawomocne wyroki i postanowienia sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie | str. 104

1.2. Wyroki i postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie | str. 117

1.3. Nakazy wydane w postępowaniu procesowym | str. 123

2. Zakres przedmiotowy skargi kasacyjnej | str. 127

2.1. Prawomocne wyroki sądowe | str. 127

2.2. Prawomocne postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu i umorzenia postępowania | str. 130

Rozdział IV
Tryb oraz terminy wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej | str. 135


1. Tryby i terminy skarg dla stron postępowania | str. 135

2. Tryb i termin skarg dla Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka | str. 149

Rozdział V
Podstawy prawne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej | str. 154


1. Podstawy prawne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 154

1.1. Naruszenie norm prawa materialnego | str. 154

1.2. Naruszenie norm prawa procesowego | str. 161

2. Kwalifikowane podstawy prawne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 166

3. Podstawy prawne skargi kasacyjnej | str. 171

3.1. Naruszenie norm prawa materialnego | str. 171

3.2. Naruszenie norm prawa procesowego | str. 178

Rozdział VI
Wymogi formalnoprawne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej | str. 185


1. Ogólne wymagania formalne skarg | str. 185

2. Wymagania szczególne skarg niepodlegające uzupełnieniu w trybie procesowym | str. 195

Rozdział VII
Pojęcie orzeczenia niezgodnego z prawem w doktrynie oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 209

Rozdział VIII
Odpowiedzialność Skarbu Państwa w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 219

Rozdział IX
Stosunek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia do skargi kasacyjnej | str. 225

Wnioski | str. 237

Bibliografia | str. 251

Źródła prawa | str. 261

Orzecznictwo | str. 265

Ukryj

Opis:

Książka zawiera porównawczą analizę uzupełniających się wzajemnie środków prawnych: skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dzięki takiemu ujęciu tematu uwidocznione zostały zarówno cechy wspólne, jak i różnice skarg, co bardzo ułatwia zrozumienie wzajemnych relacji jakie zachodzą pomiędzy nimi, mając na uwadze zwłaszcza subsydiarny charakter skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W monografii omówiono kwestie właściwego sporządzania i rozpoznawania obu skarg, przedstawiono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowisko doktryny w omawianym zakresie, a także sformułowano wnioski de lege ferenda oraz uzasadnienie celowości wprowadzenia pewnych zmian w zakresie procedowania przed Sądem Najwyższym.Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8069-0 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2523;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów