Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Piotr Chlebowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-2606:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią | str. 17

Rozdział 2
Legalne i nielegalne rynki broni | str. 25


1. Wprowadzenie | str. 25

2. Charakterystyka rynków broni | str. 29

2.1. Rynek biały | str. 29

2.2. Rynek czarny | str. 35

2.3. Ogólna charakterystyka czarnych rynków broni w Europie | str. 48

2.4. Rynek szary | str. 58

3. Rola służb specjalnych na rynkach broni | str. 64

4. Broń jako towar. Próba charakterystyki | str. 66

Rozdział 3
Powiązania rynku legalnego z rynkami nielegalnymi | str. 70


1. Wprowadzenie | str. 70

2. Nielegalna produkcja broni palnej | str. 71

3. Przemyt broni | str. 74

4. Utrata kontroli przez państwo nad własnymi arsenałami | str. 85

5. Kradzieże i utrata broni w obrocie cywilnym | str. 88

6. Pranie brudnych pieniędzy a nielegalny handel bronią | str. 89

7. Kariera przestępcza Wiktora Buta. Studium przypadku | str. 90

Rozdział 4
Nielegalny handel bronią na tle wybranych kryminologicznych kategorii przestępczości | str. 95


1. Wprowadzenie | str. 95

2. Nielegalny handel bronią jako kategoria kryminologiczna | str. 96

3. Nielegalny handel bronią jako przejaw przestępczości zorganizowanej | str. 100

Rozdział 5
Nielegalny handel bronią w Polsce | str. 109


1. Wprowadzenie | str. 109

2. Źródła nielegalnej broni | str. 113

2.1. Nielegalna produkcja broni | str. 114

2.2. Kradzieże broni | str. 118

2.3. Przemyt broni | str. 122

2.3.1. Przemyt broni w świetle danych statystycznych Straży Granicznej | str. 126

2.3.2. Geografia przemytu broni w świetle danych Straży Granicznej | str. 127

2.3.3. Miejsca przemytu | str. 130

3. Rozmiary nielegalnego handlu bronią w Polsce w świetle danych statystycznych | str. 130

3.1. Rodzaj broni zabezpieczonej przez Policję | str. 132

3.2. Statystyczny obraz przestępczości z art. 263 k.k. | str. 134

3.3. Statystyczny obraz przestępczości. Przepisy karne pozakodeksowe | str. 135

4. Afera pistoletowa. Studium przypadku | str. 138

5. Afera karabinowa. Studium przypadku | str. 142

Rozdział 6
Nielegalny handel bronią a terroryzm | str. 145


1. Wprowadzenie | str. 145

2. Związki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Implikacje dla nielegalnego handlu bronią | str. 148

3. Rola broni strzeleckiej i lekkiej w działalności terrorystycznej | str. 150

4. Nowe tendencje użycia broni strzeleckiej i lekkiej na przykładzie sekwencyjnego ataku terrorystycznego | str. 156

5. Źródła broni strzeleckiej i lekkiej pozyskiwanej przez organizacje terrorystyczne | str. 158

5.1. Sponsoring państwowy | str. 159

5.2. Działalność przestępcza | str. 161

5.3. Legalne źródła dochodów | str. 165

6. Handel bronią na przykładzie wybranych organizacji terrorystycznych | str. 167

6.1. Operacje IRA i jej frakcji w obszarze nielegalnego handlu bronią | str. 167

6.2. Aktywność ETA na czarnych rynkach broni | str. 171

Rozdział 7
Wiktymologiczne aspekty nielegalnego handlu bronią | str. 173


1. Wprowadzenie | str. 173

2. Ofiary nielegalnego handlu bronią | str. 176

3. Problematyka dzieci-żołnierzy na tle nielegalnego handlu bronią | str. 181

4. Nielegalny handel bronią a przemoc wobec kobiet | str. 184

Rozdział 8
Problematyka etyczna handlu bronią | str. 186

Rozdział 9
Inicjatywy ONZ w obszarze zwalczania i przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią | str. 193


1. Wprowadzenie | str. 193

2. Program działania Narodów Zjednoczonych służący zapobieganiu, zwalczaniu i likwidacji nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką we wszelkich jego aspektach z 2001 r. | str. 198

3. Rezolucje ONZ w przedmiocie embarga dotyczącego handlu bronią | str. 200

4. Rejestr broni konwencjonalnej ONZ | str. 203

5. Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej | str. 204

6. Międzynarodowy Instrument Identyfikacji i Śledzenia Broni Strzeleckiej i Lekkiej | str. 211

Rozdział 10
Inicjatywy Unii Europejskiej w obszarze zwalczania i przeciwdziałania nielegalnego handlu bronią | str. 216


1. Nielegalny handel bronią w świetle dorobku TREVI, Schengen i Traktatów | str. 216

2. Kierunki zwalczania nielegalnego handlu bronią w Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Broń palna a bezpieczeństwo wewnętrzne UE: ochrona obywateli i zakłócanie nielegalnego handlu | str. 222

3. Rola Europolu w zwalczaniu nielegalnego handlu bronią | str. 231

4. Europejska strategia bezpieczeństwa z 2003 r. | str. 235

5. Strategia zwalczania nielegalnego gromadzenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji do niej oraz nielegalnego handlu nimi 5319/06 z dnia 15-16 grudnia 2005 r. | str. 238

6. Zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką prowadzonego drogą powietrzną | str. 240

7. Realizacja Strategii Unii Europejskiej na Bałkanach Zachodnich | str. 241

8. Kontrola pośrednictwa w handlu bronią | str. 243

9. Zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego | str. 244

10. Wpływ regulacji unijnych w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią | str. 252

Podsumowanie | str. 257

Bibliografia | str. 261


Ukryj

Opis:

W monografii zaprezentowano zagadnienie nielegalnych transakcji bronią w kontekście kryminologicznym, prawnomiędzynarodowym i politycznym.Autor szczegółowo omówił związek przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na przykładzie czarnego rynku broni, instrumenty prawne w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią oraz działania handlarzy bronią w Polsce i na świecie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8054-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 280
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2606:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów