Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Buchalska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31.12.2014 r.
Kod: KAM-2590;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 10,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Rozwój ochrony nazwiska w prawie polskim | str. 23


1. Pojęcie nazwiska | str. 23

2. Rola nazwiska w historii Polski | str. 27

3. Nazwisko w prawie polskim | str. 37

4. Pierwotne sposoby nadania nazwiska | str. 39

4.1. Nadanie nazwiska dziecku | str. 41

4.2. Przysposobienie | str. 44

5. Zawarcie związku małżeńskiego jako wtórny sposób nadania nazwiska | str. 46

6. Inne sposoby wtórnego nadania nazwiska | str. 49

7. Zmiana nazwiska | str. 52

Rozdział II
Nazwisko jako dobro osobiste | str. 63


1. Rozwój ochrony prawnej nazwiska na gruncie prawa cywilnego | str. 63

2. Dobra osobiste | str. 66

3. Ochrona nazwiska jako dobra osobistego | str. 72

4. Nazwisko a inne przedmioty ochrony | str. 75

4.1. Imię | str. 76

4.2. Wizerunek | str. 79

4.3. Pseudonim | str. 81

4.4. Tożsamość i stan cywilny | str. 86

4.5. Płeć | str. 87

4.6. Przynależność do rodziny | str. 89

4.7. Prywatność | str. 90

4.8. Podpis | str. 93

4.9. Adres IP | str. 96

5. Zmiana nazwiska wobec rozwodu a naruszenie dóbr osobistych | str. 97

Rozdział III
Nazwisko a nazwa i firma | str. 105


1. Nazwisko w nazwie | str. 105

2. Nazwisko w firmie | str. 116

2.1. Wykorzystywanie nazwisk historycznych w firmach | str. 127

2.2. Wpis firmy i nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 128

3. Ochrona nazwiska w nazwie i firmie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego | str. 133

4. Naruszenie prawa do nazwiska jako czyn nieuczciwej konkurencji | str. 138

Rozdział IV
Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym | str. 144


1. Normy kolizyjne | str. 144

2. Unormowania prawa polskiego | str. 152

3. Kwestia pisowni nazwisk w ustawodawstwie polskim | str. 161

4. Sposób zapisu nazwiska na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 166

5. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do kształtowania nazwiska | str. 175

Rozdział V
Nazwisko a prawo własności intelektualnej | str. 181


1. Ochrona nazwiska na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych | str. 181

1.1. Prawo do autorstwa dzieła | str. 182

1.2. Publikacja dzieła anonimowo lub pod pseudonimem | str. 185

2. Nazwisko jako znak towarowy. Wymogi ustawowe | str. 189

3. Rejestracja nazwiska historycznego jako znaku towarowego | str. 195

3.1. Rejestracja nazwisk historycznych w okresie międzywojennym | str. 196

3.2. Rejestracja nazwisk historycznych współcześnie | str. 202

4. Rejestracja nazwisk powszechnych | str. 213

5. Rejestracja nazwiska na gruncie praktyki orzeczniczej Sądu Pierwszej Instancji (Sądu UE) i Trybunału Sprawiedliwości | str. 219

Rozdział VI
Komercjalizacja nazwiska | str. 231


1. Dobra osobiste a ich komercjalizacja | str. 231

2. Komercjalizacja prawa do wizerunku - Right of publicity | str. 237

3. Charakter majątkowo-osobisty prawa do firmy | str. 241

4. Ewolucja art. 448 k.c. jako przesłanka komercjalizacji dóbr osobistych | str. 244

5. Renomowany i powszechnie znany znak towarowy a komercjalizacja nazwiska | str. 250

6. Komercjalizacja nazwiska | str. 257

Konkluzje | str. 267

Bibliografia | str. 273

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego.


W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniu ochrony nazwiska w prawie własności intelektualnej i przedstawiono w nim przykłady zarejestrowanych znaków towarowych zawierających nazwiska. Rozważania zostały zakończone omówieniem problematyki komercjalizacji nazwiska. Uwzględniono również bogaty dorobek judykatury polskiej i unijnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8016-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 400
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-2590;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów