Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Karolina Sztobryn,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2525:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Podziękowania | str. 11

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Program komputerowy jako przedmiot ochrony w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej | str. 29


1. Charakterystyka prawa własności intelektualnej | str. 29

1.1. Własność jako prawo do dóbr niematerialnych | str. 34

1.2. Prawo własności intelektualnej a postęp techniczny | str. 37

1.3. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej | str. 41

1.4. Piractwo komputerowe jako naruszenie prawa własności intelektualnej | str. 46

2. Kształtowanie się rozwiązań prawnych międzynarodowego prawa własności intelektualnej | str. 54

2.1. Konwencja berneńska | str. 56

2.2. Konwencja paryska | str. 58

2.3. Porozumienie TRIPS | str. 59

3. Własność intelektualna w świetle prawa Unii Europejskiej | str. 61

3.1. Istnienie a wykonywanie praw własności intelektualnej | str. 64

3.2. Prawo własności intelektualnej a swobodny przepływ towarów | str. 67

4. Program komputerowy jako dobro niematerialne | str. 69

4.1. Elementy tekstowe | str. 73

4.1.1. Algorytm | str. 73

4.1.2. Kod źródłowy i maszynowy | str. 75

4.2. Elementy nietekstowe programu | str. 76

5. Wnioski | str. 78

Rozdział II
Stosunek prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji Unii Europejskiej w świetle ochrony programów komputerowych | str. 81


1. Prawo własności intelektualnej a reguły konkurencji UE | str. 81

1.1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję | str. 84

1.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej | str. 87

2. Wpływ orzeczenia w sprawie Microsoft na ochronę programów komputerowych | str. 91

2.1. Stan faktyczny sprawy Microsoft | str. 91

2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku oprogramowania w świetle sprawy Microsoft | str. 93

2.2.1. Niezbędność informacji do wykonania określonego działania | str. 96

2.2.2. Test nowego produktu | str. 99

2.2.3. Przesłanka eliminacji konkurencji | str. 101

2.2.4. Okoliczności uzasadniające odmowę | str. 103

2.3. Nałożenie obowiązku udzielenia licencji przymusowej na dobra niematerialne | str. 105

2.4. Znaczenie orzeczenia w sprawie Microsoft dla interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej | str. 106

2.5. Znaczenie orzeczenia w sprawie Microsoft dla ochrony programów komputerowych | str. 112

3. Wnioski | str. 115

Rozdział III
Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim | str. 118


1. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego | str. 118

2. Przesłanki ochrony programów komputerowych | str. 122

2.1. Wyrażenie programu komputerowego | str. 122

2.2. Oryginalny charakter programu komputerowego | str. 123

3. Autorskoprawna ochrona programów komputerowych w świetle prawa międzynarodowego | str. 127

4. Ochrona programów komputerowych w dyrektywie 2009/24/WE | str. 129

4.1. Geneza powstania dyrektywy 2009/24/WE | str. 129

4.2. Twórca, autor i beneficjent ochrony | str. 133

4.3. Przedmiotowy zakres ochrony | str. 138

4.3.1. Ochrona form wyrażenia programów komputerowych | str. 138

4.3.2. Ochrona materiału przygotowawczego programu | str. 140

4.3.3. Ochrona koncepcji (idei) i zasad leżących u podstaw programu | str. 141

4.3.4. Ochrona interfejsów | str. 145

4.3.5. Ochrona innych elementów programu | str. 148

4.4. Treść prawa do programu komputerowego | str. 148

4.4.1. Treść praw wyłącznych | str. 149

4.4.2. Ograniczenia praw wyłącznych | str. 157

4.4.3. Pośrednia ochrona programów komputerowych | str. 174

4.5. Okres ochrony programów komputerowych | str. 177

5. Wnioski | str. 178

Rozdział IV
Patentowa ochrona programów komputerowych | str. 183


1. Program komputerowy jako wynalazek | str. 183

2. Przesłanki zdolności patentowej programów komputerowych | str. 188

2.1. Przynależność do dziedziny techniki | str. 190

2.2. Nowość | str. 194

2.3. Poziom wynalazczy | str. 196

2.4. Przemysłowe zastosowanie | str. 200

3. Ochrona patentowa programów komputerowych w konwencji o udzielaniu patentów europejskich | str. 201

3.1. Rola Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie określenia granic ochrony programów komputerowych | str. 204

3.1.1. Decyzja w sprawie T 208/84, Vicom | str. 204

3.1.2. Decyzja w sprawie T 1173/97, Computer Program Product I | str. 206

3.1.3. Decyzja w sprawie T 258/03, Hitachi | str. 210

3.1.4. Decyzja w sprawie T 424/03, Data transfer with expanded clipboard formats | str. 212

3.1.5. Decyzja w sprawie T 1784/06, Classification method/Comptel | str. 215

3.1.6. Opinia rozszerzonej komisji odwoławczej w sprawie G 0003/08 | str. 217

3.1.7. Wpływ decyzji EUP na ochronę patentową programów komputerowych | str. 227

4. Ochrona patentowa w prawie Unii Europejskiej | str. 234

4.1. Jednolita ochrona patentowa | str. 238

4.2. Projekt dyrektywy o wynalazkach realizowanych za pomocą komputera | str. 241

5. Wnioski | str. 245

Rozdział V
Ochrona programów komputerowych jako tajemnicy handlowej | str. 251


1. Wprowadzenie | str. 251

2. Tajemnica handlowa a prawa własności intelektualnej | str. 255

3. Program komputerowy jako chroniona tajemnica przedsiębiorstwa | str. 257

4. Ochrona tajemnicy handlowej w prawie międzynarodowym | str. 259

4.1. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 261

4.2. Przesłanki ochrony tajemnicy handlowej na podstawie porozumienia TRIPS | str. 263

4.2.1. Poufność | str. 263

4.4.2. Wartość handlowa | str. 265

4.2.3. Niezbędne zabezpieczenie informacji | str. 266

5. Wnioski | str. 268

Wnioski końcowe | str. 271

Wykaz aktów prawnych i dokumentów | str. 285

Wykaz wyroków Sądu i Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 291

Wykaz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego | str. 293

Bibliografia | str. 295

Ukryj

Opis:

Książka stanowi aktualną prezentację problematyki ochrony programów komputerowych w ramach prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Autorka omawia i ocenia formy tej ochrony w ramach:

  • prawa autorskiego wyrażonego w dyrektywie 2009/24/WE,
  • prawa patentowego na podstawie konwencji monachijskiej oraz
  • prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji jako tajemnicy nieujawnionej, której ochrona przewidziana została w porozumieniu TRIPS.
Przedstawiona analiza zmierza do ustalenia, jaki model ochrony programów komputerowych skutecznie zabezpiecza twórców programowania, z uwzględnieniem konieczności zachowania równowagi w ochronie interesów prywatnych oraz publicznych w postaci dostępu do dóbr chronionych prawem własności intelektualnej. W książce zaprezentowane zostały także zasadnicze wnioski płynące z aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8025-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2525:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów