Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii

Zbiór karny PLUS

więcej


Seria:  Zbiory przepisów
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-2678:W10P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

KODEKS KARNY | str. 1-206
Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny (wyciągi)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO | str. 1-473
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
Wybrane ustawy zmieniające Kodeks postępowania karnego (wyciągi)
Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437 ze zm.) (wyciąg)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY | str. 1-268
Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny wykonawczy (wyciągi)
Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 428) (wyciąg)

KODEKS KARNY SKARBOWY | str. 1-143
Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy

KODEKS WYKROCZEŃ | str. 1-83
Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA | str. 1-98
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH | str. 1-74

ŚWIADEK KORONNY | str. 5-18

OCHRONA I POMOC DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA | str. 19-30

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary | str. 5-22

Opłaty w sprawach karnych | str. 23-29

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi | str. 30-92

Przeciwdziałanie narkomanii | str. 93-194

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 8.01.2018 r.

Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 10)

KODEKS KARNY

 • od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 ze zm.)
 • od 29 listopada 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 2204)
 • od 19 stycznia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 20)
 • od 1 marca 2018 r. - ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk sejmowy nr 870; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawek Senatu; poprawka dotyczy art. 13 ustawy, dodającego art. 218a do k.k.)
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
 • od 12 października 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 1904)
 • od 1 lutego 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (druk sejmowy nr 1916; oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • od 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
 • od 23 czerwca 2019 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1835; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1931; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawki Senatu; poprawka dotyczy art. 1 pkt 8 ustawy, w zakresie dodawanego art. 589zs § 3 do k.p.k.)
KODEKS KARNY WYKONAWCZY
 • od 1 września 2017 r. - ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60 ze zm.)
 • od 1 grudnia 2017 r. - ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217)
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2400)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1931; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawki Senatu; poprawka nie dotyczy k.k.w.)
KODEKS KARNY SKARBOWY
 • od 1 grudnia 2017 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 2226)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1931; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawki Senatu; poprawka nie dotyczy k.k.s.)
KODEKS WYKROCZEŃ
 • od 19 listopada 2017 r. - ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 1941)
 • od 1 lipca 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361)
 • od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)
 • po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1543; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
 • od 2 września 2017 r. - ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1477)
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 966)
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543)
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2400)
 • od 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
 • od 23 czerwca 2019 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1931; ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm poprawki Senatu; poprawka nie dotyczy k.s.w.)
USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933)
USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2439)
 • od 5 stycznia 2018 r. - ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 2245)
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
 • od 1 września 2017 r. - ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • od 1 listopada 2017 r. - ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. poz. 1458)
 • od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2439)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-340-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 1664
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne skarbowe
Kod: KAM-2678:W10P01 Miejsce wydania: Warszawa