Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Marciniak,
Seria:  Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: ABC-0816:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli | str. 13


1. Podstawa prawna wymierzenia kar porządkowych, rodzaje kar | str. 13

2. Tryb nałożenia kary porządkowej - terminy i sposób ukarania | str. 36

3. Sprzeciw od nałożonej kary porządkowej | str. 51

4. Zatarcie kary porządkowej | str. 56

5. Procedura wymierzania kar porządkowych nauczycielom | str. 60

5.1. Podstawy prawne wymierzania kar porządkowych nauczycielom | str. 61

5.2. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej nauczycieli | str. 61

5.3. Katalog kar porządkowych | str. 63

5.4. Zasady wymierzania kar pieniężnych | str. 64

Rozdział II
Odpowiedzialność dyscyplinarna - uchybienie godności zawodu nauczyciela | str. 69


1. Wprowadzenie | str. 69

2. Katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej. Postępowanie dyscyplinarne | str. 69

3. Termin nałożenia kary dyscyplinarnej | str. 88

4. Zatarcie skazania | str. 91

5. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków | str. 94

6. Wygaśnięcie stosunku pracy | str. 102

7. Procedura postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli | str. 106

7.1. Podstawy prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli | str. 107

7.2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli | str. 108

7.3. Katalog kar dyscyplinarnych | str. 110

7.4. Tryb wymierzania kar dyscyplinarnych | str. 111

7.5. Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków | str. 117

7.7. Zatarcie kary dyscyplinarnej | str. 121

Wykaz literatury | str. 123

Indeks problemowy | str. 125

Indeks wzorów | str. 131

Indeks procedur | str. 133

Indeks rzeczowy | str. 135

Ukryj

Opis:

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

W pracy przedstawiono również:

  • katalog kar porządkowych,
  • tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania,
  • zatarcie kary.

W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje:

  • katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie,
  • wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8082-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 140
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0816:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów