Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawna ochrona formatów telewizyjnych

Książka przeznaczona jest dla producentów audycji telewizyjnych, menedżerów w firmach zajmujących się ich produkcją albo licencjonowaniem i autorów scenariuszy lub pomysłów na nie.

więcej

Autorzy: Zbigniew Pinkalski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: KAM-2531:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Analiza pojęcia "format telewizyjny" | str. 19


1. Format telewizyjny - charakterystyka ogólna, płaszczyzny definicji | str. 19

2. Szkic formatu | str. 23

3. Format paper - Projekt formatu | str. 24

4. Format bible - Almanach formatu | str. 26

5. Realizacja audiowizualna formatu | str. 30

6. Zróżnicowanie formatów telewizyjnych | str. 30

6.1. Dystynkcja formatów telewizyjnych z uwagi na gatunek projektowanej audycji | str. 31

6.2. Dystynkcja formatów telewizyjnych z uwagi na ich podatność na modyfikacje w ramach regionalnych wersji programów | str. 33

Rozdział II
Ochrona formatów telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego | str. 37


1. Zasady ochrony prawnoautorskiej - przedmiot ochrony | str. 37

1.1. Konstrukcja pojęcia "utwór" | str. 42

1.2. Przesłanki ochrony prawnoautorskiej - oryginalność | str. 45

1.3. Przesłanki ochrony prawnoautorskiej - indywidualność | str. 48

1.4. Przesłanki konstytuujące utwór a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 56

1.5. Popularność dzieła a jego ochrona prawnoautorska | str. 60

1.6. Minimalny próg twórczości - postulaty dla praktyki orzeczniczej | str. 62

1.6.1. Minimalny próg twórczości - krytyka praktyki orzeczniczej | str. 63

1.6.2. Zastosowanie metod ekonomicznej analizy prawa jako kryterium pomocnicze dla oceny minimalnego progu twórczości | str. 67

1.7. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej a art. 1 ust. 21 pr. aut. | str. 72

1.7.1. Procedura w rozumieniu art. 1 ust. 21 pr. aut. | str. 77

1.7.2. Idea w rozumieniu art. 1 ust. 21 pr. aut. | str. 79

1.7.3. Czy istnieją granice idei? | str. 82

1.7.4. Granica idei a ekonomiczna analiza prawa | str. 86

1.8. Zbiór (baza danych) jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej - art. 3 pr. aut. | str. 89

1.9. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej - podsumowanie | str. 95

2. Zakres ochrony prawnoautorskiej - granica naruszenia | str. 98

3. Formaty telewizyjne (formy zjawiskowe formatów) jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej | str. 101

3.1. Prawnoautorska ochrona poszczególnych form zjawiskowych formatu telewizyjnego jako dopracowanych idei | str. 102

3.2. Opracowanie formatu telewizyjnego i dzieło z zapożyczeniami z formatu | str. 126

3.3. Ochrona koncepcji audycji objętych formami zjawiskowymi formatu telewizyjnego jako zbioru elementów koncepcji | str. 127

3.4. Studium przypadków naruszeń majątkowych praw autorskich do koncepcji audycji objętych formatem | str. 143

3.4.1. Studium przypadku: Big Brother v. Dwa Światy | str. 145

3.4.2. Studium przypadku: Big Brother v. The Glass House | str. 149

3.4.3 Studium przypadku: Who Wants to Be a Millionaire? v. Kvit eller Dobbelt [Podwajamy albo kończę] | str. 151

4. Legitymacja czynna w zakresie roszczeń o naruszenie majątkowych praw autorskich do formatu telewizyjnego - autorstwo formatu telewizyjnego | str. 154

5. Ochrona prawnoautorska poszczególnych elementów formatu telewizyjnego | str. 156

5.1. Postać fikcyjna | str. 157

5.1.1. Postać prowadzącego/jurora show | str. 161

5.1.2. Postać uczestnika show | str. 163

5.2. Tytuł formatu | str. 165

5.3. Slogan, catchphrase i inne | str. 170

Rozdział III
Ochrona formatu telewizyjnego na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej | str. 174


1. Ochrona formatu telewizyjnego na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wprowadzenie | str. 174

2. Zasady ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 178

2.1. Przedsiębiorca jako podmiot posiadający legitymację czynną | str. 179

2.2. Przedsiębiorca jako podmiot posiadający legitymację bierną | str. 182

3. Ochrona formatów przed naśladownictwem na podstawie art. 13 u.z.n.k. | str. 184

4. Ochrona formatów przed naśladownictwem na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. | str. 187

5. Prawa własności przemysłowej a formaty telewizyjne oraz ich elementy | str. 206

5.1. Czy format telewizyjny podlega patentowaniu? | str. 207

5.2. Wzory przemysłowe w formatach telewizyjnych | str. 211

5.3. Ochrona elementów formatu telewizyjnego jako oznaczeń odróżniających | str. 212

5.3.1. Elementy formatu podlegające ochronie jako znaki towarowe | str. 212

5.3.2 Ochrona oznaczeń odróżniających wywodzących się z formatu telewizyjnego | str. 217

Rozdział IV
Alternatywne formy ochrony formatów telewizyjnych | str. 220


1. Ochrona formatu jako (zbioru) informacji | str. 220

1.1. Ochrona tajemnicy negocjacji - format jako tajemnica negocjacji | str. 222

1.2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - format telewizyjny jako tajemnica przedsiębiorstwa | str. 228

1.3. Zakres ochrony formatu jako tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 235

2. Ochrona w ramach reżimu dóbr osobistych | str. 236

3. Alternatywne rozwiązywania sporów (ADR) na kanwie formatów - działalność Format Recognition and Protection Association | str. 240

4. Umowy dotyczące formatów telewizyjnych | str. 245

4.1. Ograniczenia swobody umów dotyczące licencji formatowych oraz innych umów związanych z formatami telewizyjnymi | str. 246

4.2. Umowy dotyczące formatów a przepisy antymonopolowe | str. 250

Podsumowanie | str. 255

Bibliografia | str. 269

Wykaz najważniejszych orzeczeń | str. 281


Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki formatów telewizyjnych oraz możliwości ich prawnej ochrony na gruncie polskiego prawa.


W publikacji przedstawiono m.in.:
  • konkretne warunki dla uzyskania ochrony przez daną postać formatu telewizyjnego na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych reżimów ochrony,
  • w jaki sposób twórcy lub producenci formatów mogą dostosować dany format telewizyjny do ochrony na podstawie konkretnego reżimu prawnego oraz
  • który reżim prawny jest najbardziej odpowiedni dla poszczególnych formatów telewizyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1058-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 252
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2531:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów