Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

CZĘŚĆ I
KOMENTARZ

Rozdział 1
Regulamin wynagradzania jednostki samorządowej | str. 15


1. Podstawy prawne | str. 15

2. Zakres obowiązywania regulaminu wynagradzania | str. 16

Rozdział 2
Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki płacowe pracowników samorządowych | str. 19


1. Ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych | str. 19

2. Składniki płacy pracownika samorządowego | str. 21

3. Wynagrodzenie zasadnicze | str. 22

4. Dodatek za wieloletnią pracę (tzw. dodatek stażowy) | str. 23

5. Dodatek specjalny | str. 25

6. Dodatek funkcyjny | str. 26

7. Nagroda pieniężna | str. 27

8. Wynagrodzenie prowizyjne | str. 28

9. Inne dodatki i składniki płacowe | str. 29

Rozdział 3
Dodatek i zwrot kosztów dla pracownika socjalnego | str. 31


1. Dodatek 250 zł | str. 31

2. Zwrot kosztów szkolenia | str. 33

3. Zwrot kosztów przejazdu | str. 33

4. Nagroda ministra | str. 33

Rozdział 4
Zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń w 2015 r. | str. 35


1. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego | str. 35

2. Maksymalna wysokość odprawy | str. 37

3. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego | str. 37

4. Dodatek za pracę w nocy | str. 38

5. Wybrane zmiany w podatku od osób fizycznych w 2015 r. | str. 38

6. Zmiany w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | str. 40

7. Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop w 2015 r. | str. 41

Rozdział 5
Ustalanie prawa do trzynastki na przykładach | str. 44


1. Dla kogo trzynastka | str. 44

2. Okres pracy uprawniający do trzynastki | str. 45

2.1. Cały rok kalendarzowy | str. 45

2.2. Co najmniej 6 miesięcy | str. 45

2.3. Sześć miesięcy przepracowanych efektywnie | str. 47

2.4. Krócej niż 6 miesięcy - wyjątkowo | str. 48

3. Utrata prawa do trzynastki | str. 51

4. Obliczanie wysokości trzynastki | str. 52

5. Przydatne orzecznictwo | str. 55

Rozdział 6
Wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego | str. 56


1. Wysokość i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | str. 56

2. Podstawa wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego | str. 57

3. Nieświadczenie pracy a dodatkowe wynagrodzenie roczne | str. 59

4. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy | str. 60

5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy | str. 60

6. Zerowa trzynastka | str. 62

7. Składniki wynagrodzenia wypłacane obok świadczeń | str. 62

8. Dodatek specjalny dla pracownika socjalnego a dodatkowe wynagrodzenie roczne | str. 64

Rozdział 7
Nagroda jubileuszowa na przykładach | str. 65


1. Okresy zatrudnienia wliczane do stażu pracy | str. 65

2. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej | str. 67

3. Pozostawanie równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy | str. 67

4. Zasady nabywania uprawnień do nagrody jubileuszowej | str. 68

5. Wysokość nagrody jubileuszowej | str. 69

6. Skrócenie okresu wypowiedzenia, a nagroda jubileuszowa | str. 69

7. Termin wypłaty nagrody jubileuszowej | str. 70

8. Nabycie prawa do nagrody a termin wypłaty | str. 70

9. Nowo zatrudniony pracownik | str. 70

10. Nagroda jubileuszowa dla osób niebędących w zatrudnieniu | str. 71

11. Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy | str. 72

12. Prawo do nagrody jubileuszowej w szczególnych okolicznościach | str. 72

13. Zbieg prawa do nagród jubileuszowych | str. 72

14. Nagroda uzupełniająca lub pełna | str. 72

15. Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej | str. 74

16. Zasady obliczania nagród jubileuszowych | str. 74

17. Przydatne orzeczenia | str. 75

Rozdział 8
Zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym | str. 76


1. Wprowadzenie | str. 76

2. Doliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych | str. 78

2.1. Zasady wliczania okresów prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka | str. 79

2.2. Zasady zaliczania przypadających przed 1 stycznia 1983 r. okresów pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów | str. 80

2.3. Zasady zaliczania przypadających po 31 grudnia 1982 r. okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika | str. 82

3. Doliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy warunkującego nabycie uprawnień emerytalnych | str. 84

CZĘŚĆ II
PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Dodatek stażowy | str. 89

2. Dodatek specjalny | str. 91

3. Dodatek funkcyjny | str. 92

4. Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego | str. 93

5. Nagroda jubileuszowa | str. 98

6. Trzynastka | str. 116

7. Inne | str. 133

CZĘŚĆ III
WZORY DOKUMENTÓW


Wzór 1.
Regulamin wynagradzania pracowników jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego | str. 137

Wzór 2.
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej | str. 143

Wzór 3.
Informacja o przyznaniu dodatku stażowego | str. 145

CZĘŚĆ IV
AKTY PRAWNE

Ustawa o pracownikach samorządowych | str. 149

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej | str. 175

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych | str. 179

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop | str. 227

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy | str. 233

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej | str. 235

Ukryj

Opis:

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

W czwartej książce z tej serii w sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej, w tym m.in.: obowiązek sporządzania regulaminu wynagradzania, ustalanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków płacowych (dodatku stażowego, dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego, nagrody pieniężnej, dodatku dla pracownika socjalnego), trzynastki oraz nagrody jubileuszowej. Przedstawiono również obowiązujące od 2015 r. zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń wynikające z podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym. Zaletą opracowania jest przekrojowe ujęcie tematu oraz zobrazowanie prezentowanych zagadnień przykładami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8166-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: ABC-0835;pakiet Miejsce wydania: Warszawa