Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Marciniak,
Seria:  Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: ABC-0815;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 42,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 42,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 11

CZĘŚĆ PIERWSZA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE I PRZEDSZKOLU | str. 13

Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce | str. 15


1. Podstawowe definicje | str. 15

2. Dane osobowe pracowników szkoły i przedszkola | str. 16

3. Dane osobowe rodziców i uczniów | str. 19

Rozdział II. Zasady przetwarzania danych osobowych | str. 23

1. Katalog danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez placówki oświatowe | str. 23

1.1. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy (nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami), w tym również dane gromadzone w związku z korzystaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str. 24

1.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie u.s.o. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie | str. 37

1.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z dokumentacją przebiegu nauczania | str. 65

1.4. Dane osobowe umieszczane na stronach internetowych szkoły | str. 80

1.5. Dane osobowe zawarte na filmach z kamer umieszczonych w szkole (monitoring) oraz dane osobowe przetwarzane w kontaktach z mediami | str. 88

2. Obowiązki informacyjne | str. 93

Rozdział III. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO | str. 95

Rozdział IV. Środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych | str. 117


1. Obowiązki administratora danych osobowych | str. 117

2. Opracowanie dokumentacji | str. 128

3. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) | str. 135

4. Procedura przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych | str. 146

Rozdział V. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych | str. 158

CZĘŚĆ DRUGA
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - OBOWIĄZKI DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH | str. 161

Rozdział I. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej | str. 163

Rozdział II. Podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej | str. 167

Rozdział III. Rodzaje informacji | str. 173

Rozdział IV. Przedmiot informacji publicznej | str. 175

Rozdział V. Udostępnianie i odmowa udostępniania informacji publicznej. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej | str. 191

Indeks problemowy | str. 201

Indeks wzorów | str. 209

Indeks rzeczowy | str. 211

Ukryj

Opis:

Publikacja Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych dotyczących m.in.:

  • zakresu przetwarzania (w szczególności gromadzenia i udostępniania) przez placówki oświatowe danych osobowych uczniów, dzieci oraz ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły czy przedszkola,
  • zasad ochrony danych osobowych, oraz
  • odpowiedzialności dyrektora za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
W opracowaniu omówiono również nowe zasady zgłaszania zbiorów danych, obowiązek powołania i zgłoszenia do rejestracji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jego status i kompetencje, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. oraz zagadnienia dostępu do informacji publicznej. Praktyczny charakter publikacji został wzbogacony przykładowymi wzorami dokumentów oraz procedurą przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i przedszkoli, organów prowadzących oraz rodziców uczniów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w oświacie.

Książki z serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo oświatowe/ABC, prowadzonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8002-7 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 220
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0815;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów