Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Komplesowa wykładnia przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której omówiono m.in. ustawowe rejestry medyczne i systemy teleinformatyczne.

więcej

Autorzy: Damian Wąsik,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  2.01.2015 r.
Kod: KAM-2559;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,84 zł. ( Oszczędzasz: 8,32 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia | str. 19

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 21


Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 21

Art. 2. [Definicje] | str. 28

Art. 3. [Bazy danych systemu informacji] | str. 42

Art. 4. [Dane systemu informacji] | str. 54

Art. 5. [Bazy danych systemu informacji] | str. 59

Rozdział 2
Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji | str. 69


Art. 6. [Platforma Rejestrów Medycznych] | str. 69

Art. 7. [Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych] | str. 73

Art. 8. [Minimalne wymagania systemów teleinformatycznych i rejestrów medycznych] | str. 77

Art. 9. [Minimalna funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne systemów teleinformatycznych] | str. 86

Rozdział 3
System Informacji Medycznej | str. 93


Art. 10. [System Informacji Medycznej] | str. 93

Art. 11. [Elektroniczna dokumentacjamedycznaw SIM] | str. 96

Art. 12. [Przetwarzanie danych w SIM i zasady ich udostępniania] | str. 98

Art. 13. [Wymagania dla SIM] | str. 101

Art. 14. [Moduły danych SIM] | str. 109

Rozdział 4
Rejestry medyczne | str. 115


Art. 15. [Centralny Wykaz Usługobiorców] | str. 115

Art. 16. [Centralny Wykaz Usługodawców] | str. 116

Art. 17. [Centralny Wykaz Pracowników Medycznych] | str. 117

Art. 18. [Identyfikacja usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców] | str. 120

Art. 18. [Analiza potrzeb utworzenia rejestru medycznego] | str. 123x

Art. 20. [Forma tworzenia rejestru medycznego] | str. 131

Art. 21. [Oprogramowanie do prowadzenia elektronicznych baz danych] | str. 143

Rozdział 5
Dziedzinowe systemy teleinformatyczne | str. 145


Art. 22. [System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia] | str. 145

Art. 23. [System Statystyki w Ochronie Zdrowia] | str. 149

Art. 24. [SystemEwidencji Zasobów Ochrony Zdrowia] | str. 151

Art. 25. [System Wspomagania Ratownictwa Medycznego] | str. 154

Art. 26. [System Monitorowania Zagrożeń] | str. 166

Art. 27. [System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej] | str. 172

Art. 28. [System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej Zakładów Opieki Zdrowotnej] | str. 176

Art. 29. [Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi] | str. 178

Art. 30. [System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych] | str. 180

Art. 31. [Przepisy wykonawcze] | str. 182

Rozdział 6
Zasady przekazywania danych do systemu informacji i ich udostępniania | str. 183


Art. 32. [Zasady przekazywania danych do systemu informacji] | str. 183

Art. 33. [Ochrona baz danych] | str. 187

Art. 34. [Raport z udostępnienia danych] | str. 189

Art. 35. [Autoryzacja danych] | str. 190

Art. 36. [Portal edukacyjno-informacyjny] | str. 193

Rozdział 7
Nadzór i kontrola nad systemem informacji i bazami danych | str. 196


Art. 37. [Bezpieczeństwo danych] | str. 196

Art. 38. [Kontrola funkcjonowania systemu informacji] | str. 207

Art. 39. [Kontrola baz danych] | str. 209

Art. 40. [Nadzór nad prawidłowością działania systemu informacji] | str. 227

Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 230


Art. 41. [Zmiany w ustawie o zawodzie felczera] | str. 230

Art. 42. [Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej] | str. 230

Art. 43. [Zmiany w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych] | str. 230

Art. 44. [Zmiany w ustawie o izbach aptekarskich] | str. 231

Art. 45. [Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty] | str. 232

Art. 46. [Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] | str. 232

Art. 47. [Zmianywustawie o diagnostyce laboratoryjnej] | str. 233

Art. 48. [Zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne] | str. 233

Art. 49. [Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] | str. 235

Art. 50. [Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] | str. 237

Art. 51. [Zmiany w ustawie o izbach lekarskich] | str. 237

Art. 52. [Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych] | str. 238

Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 240


Art. 53. [Zgłoszenie prowadzenia rejestrów, ewidencji i medycznych zbiorów danych] | str. 240

Art. 54. [Sprawozdanie z działalności CSIOZ] | str. 241

Art. 55. [Dane przetwarzane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego] | str. 241

Art. 56. [Forma prowadzenia dokumentacji medycznej] | str. 242

Art. 57. [Stosowanie przepisów o Platformie Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych] | str. 242

Art. 58. [Data wejścia w życie przepisów ustawy] | str. 243

Bibliografia | str. 245

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompleksową wykładnię przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której omówiono m.in. ustawowe rejestry medyczne i systemy teleinformatyczne, w tym zasady dotyczące udostępniania danych z tych rejestrów i systemów oraz reguły bezpiecznego przetwarzania jednostkowych danych medycznych w rejestrach.

Ponadto w komentarzu zaprezentowano:

  • cel i założenia procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce,
  • problematykę minimalnej funkcjonalności rejestrów medycznych oraz dziedzinowych systemów teleinformatycznych,
  • wybrane aspekty praktyczne kontroli systemu informacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7981-6 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: KAM-2559;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów