Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mateusz Grochowski (red. nauk.), Iwona Rzucidło-Grochowska (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2014 r.
Kod: KAM-2462;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 108,36 zł.
Twoja cena brutto już od: 97,52 zł. ( Oszczędzasz: 10,84 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11


Ewa Łętowska, Ada Paprocka, Iwona Rzucidło-Grochowska
Podstawy uzasadniania w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym | str. 15

Artur Kotowski
Teoretycznoprawna analiza pojęcia uzasadniania | str. 43

Leszek Leszczyński
Uzasadnienie sądowej decyzji stosowania prawa a walidacyjno-derywacyjne ujęcie wykładni operatywnej | str. 87

Marcin Matczak
Argumentum ad absurdum w uzasadnieniu decyzji stosowania prawa a założenie o racjonalności prawodawcy - analiza krytyczna | str. 102

Tomasz Stawecki
Dorobek nauki prawa w uzasadnieniach decyzji sądowych | str. 116

Mateusz Grochowski
Uzasadnienie zdania odrębnego | str. 138

Iwona Rzucidło-Grochowska
"Część historyczna" uzasadnienia orzeczenia sądowego | str. 170

Piotr Rylski
Uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi | str. 200

Jacek Gudowski
Uzasadnienie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych | str. 239

Joanna Mierzwińska-Lorencka
Uzasadnianie wyroków w sprawach karnych | str. 266

Wiesław Kozielewicz
Uzasadnienia rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w sprawach karnych | str. 290

Marta Romańska
Uzasadnienie decyzji administracyjnej | str. 304

Wojciech Kręcisz
Z problematyki uzasadniania orzeczeń przez sądy administracyjne | str. 339

Ireneusz C. Kamiński
Styl orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 367

Przemysław Mikłaszewicz
Uzasadnienia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 386

Szymon Zaręba
Uzasadnienia orzeczeń sądów międzynarodowych | str. 400

Jakub Królikowski
Uzasadnienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego | str. 427

Maria Wojtak, Ewa Malinowska
Uzasadnienie decyzji administracyjnej w analizie lingwistycznej | str. 440

Mateusz Stępień
Socjologiczna perspektywa badań uzasadnień sądowych | str. 454

Marcin Sękowski
Psychoanalityczne uwagi na temat uzasadniania decyzji sądowych | str. 464

Sylwia Castillo-Wyszogrodzka
Uzasadnienia decyzji stosowania prawa w systemie francuskim | str. 481

Arne Alberts
The Justification of Public Decisions in Germany - The Example of Civil Court Judgments | str. 500

Larry A. DiMatteo
Legal Justification in Anglo-American Common Law | str. 512

Zamiast podsumowania. Nihil probat qui nimium probat | str. 525

Literatura dotycząca problematyki uzasadnień decyzji stosowania prawa | str. 529

Wykaz orzecznictwa | str. 555


Ukryj

Opis:

Publikacja jest efektem projektu badawczego zrealizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zawiera 23 opracowania poświęcone procesowi uzasadniania decyzji stosowania prawa oraz samym uzasadnieniom jako jego wynikowi. Zamieszczone w niej teksty opisują uzasadnienia z kilku powiązanych ze sobą perspektyw: ich istoty i miejsca w porządku prawnym, znaczenia w poszczególnych rodzajach postępowań, szerszego kontekstu społecznego oraz podstaw i praktyki uzasadniania w innych porządkach prawnych.

"Celem, jaki sobie postawiliśmy, było podsumowanie dotychczasowej (rozproszonej i niepełnej) wiedzy o uzasadnieniach w polskim porządku prawnym, ujęcie jej w nieco bardziej usystematyzowane niż dotychczas ramy i - co nie mniej ważne - pokazanie obszarów, w których warto prowadzić dalsze badania. W ten sposób książka w naszym zamiarze ma się stać rodzajem fotografi i, próbującej uchwycić fenomen, jakim są uzasadnienia, w jego obecnej postaci - ze świadomością, że zarówno sam obiekt badań, jak i metody sporządzania uzasadnień i mówienia o nich będą się (czego bardzo sobie życzymy) doskonaliły".

Ewa Łętowska, Iwona Rzucidło-Grochowska, Mateusz Grochowski (ze Wstępu)


"Koncepcja książki, merytoryczny poziom zawartych w niej prac, a także sposób ich ujęcia spowoduje, że będzie ona stanowić ważny wkład w rozwój myślenia o funkcjach i treści uzasadnień decyzji stosowania prawa, a także o regulacjach prawnych odnoszących się do takich uzasadnień. [...] Co więcej - dzięki trafnemu doborowi Autorów zawartych w książce prac, z których większość posiada nie tylko ogromną wiedzę, ale i wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa przez organy ochrony prawnej, zawarte w książce poglądy spotkają się z pewnością z zainteresowaniem praktyki. Omawiana problematyka jest bowiem ważna także - a może nawet przede wszystkim - dla praktyków. Szczegółowa i stojąca na wysokim poziomie analiza jurydyczna wchodzących w grę przepisów i zwrócenie uwagi na występujące w orzecznictwie nieprawidłowości oraz na właściwe wzory powinny więc mieć wpływ na lepsze formułowanie w przyszłości uzasadnień decyzji stosowania prawa".
prof. dr hab. Adam Zieliński


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3450-1 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 576
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2462;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa