Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Kidyba,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2014 r.
Kod: KAM-2508;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,84 zł. ( Oszczędzasz: 8,32 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Uwagi wstępne | str. 9


Maciej Bałtowski
Spółki Skarbu Państwa - próba typologii | str. 11

Zdzisław Gawlik
Skarb Państwa jako shadow shareholder - czy Skarb Państwa może w kontrolowanej przez siebie spółce usunąć się w cień? | str. 29

Andrzej Gorgol
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | str. 41

Aleksander Kappes, Wiktor Matysiak
Interes państwa a interes spółki Skarbu Państwa | str. 61

Marek Leśniak
Granice prawa własności w zakresie rozporządzania mieniem spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane | str. 74

Przemysław Malinowski
Spółki z udziałem Skarbu Państwa jako podmioty prowadzące działalność leczniczą - kilka uwag na tle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | str. 88

Maciej Mataczyński
Rola przewodniczącego rady nadzorczej w spółce publicznej kontrolowanej przez Skarb Państwa | str. 102

Marek Michalski
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym | str. 125

Tomasz Sójka
Prawo do informacji dominującego akcjonariusza spółki publicznej - ograniczenia przedmiotowe | str. 137

Rafał Szczepaniak
Spółka komunalna a spółka z udziałem Skarbu Państwa - szkic do charakterystyki porównawczej | str. 153

Anne-Marie Weber
Interes spółki Skarbu Państwa - między interesem publicznym a interesem prywatnym | str. 184

Piotr Marcin Wiórek
Obowiązki lojalności Skarbu Państwa jako wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej | str. 199

Krzysztof Zamasz, Michał Gramatyka
Oczekiwania zarządzającego spółką giełdową kontrolowaną przez Skarb Państwa - "pozwólcie na kontakt z właścicielem" - okiem praktyków zarządzania | str. 222

Jakub Jan Zięty
Cel spółki kapitałowej z udziałem Skarbu Państwa | str. 236

Magdalena Zmysłowska
Instrumenty prawa spółek wykorzystywane przez Skarb Państwa w celu zagwarantowania sobie kontroli operacyjnej nad spółką publiczną | str. 252

Ukryj

Opis:

Monografia zawiera kompleksowe opracowanie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak i obowiązków tych spółek. Pomimo dużej doniosłości jurydycznej i praktycznej zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem obszerniejszego zainteresowania w nauce prawa. Publikacja zawiera opis szeregu problemów jakie wiążą się z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa i może stanowić dla czytelników cenną wskazówkę przy stosowaniu przepisów związanych z działalnością tych spółek.

W książce zawarto omówienie:

  • relacji między organami spółek z udziałem Skarbu Państwa a Skarbem Państwa,
  • podstawowych różnic pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa a innymi przedsiębiorcami,
  • zasad występowania spółek z udziałem Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym,
  • zasad dysponowania mieniem Skarbu Państwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3432-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 272
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2508;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów