Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Balicki, Daniel Szostek, Agnieszka Szymecka-Wesołowska (red. nauk.),
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: KAM-2445:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności | str. 21

Rozdział I. Przedmiot, zakres stosowania i definicje | str. 32


Artykuł 1. Przedmiot i zakres stosowania | str. 32

Artykuł 2. Definicje | str. 92

Rozdział II. Zasady ogólne | str. 117

Artykuł 3. Zasady ogólne dotyczące wszystkich oświadczeń | str. 117

Artykuł 4. Warunki stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych | str. 134

Artykuł 5. Ogólne warunki | str. 154

Artykuł 6. Naukowe potwierdzanie oświadczeń | str. 167

Artykuł 7. Informacje o wartościach odżywczych | str. 185

Rozdział III. Oświadczenia żywieniowe | str. 202

Artykuł 8. Warunki szczególne | str. 202

Artykuł 9. Oświadczenia porównawcze | str. 212

Rozdział IV. Oświadczenia zdrowotne | str. 224

Artykuł 10. Warunki szczególne | str. 224

Artykuł 11. Krajowe stowarzyszenia zrzeszające lekarzy, specjalistów ds. żywienia i dietetyków oraz organizacje charytatywne związane ze zdrowiem | str. 232

Artykuł 12. Ograniczenia stosowania niektórych oświadczeń zdrowotnych | str. 235

Artykuł 13. Oświadczenia zdrowotne inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci | str. 240

Artykuł 14. Oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby oraz oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci | str. 251

Artykuł 15. Wniosek o udzielenie zezwolenia | str. 259

Artykuł 16. Opinia Urzędu | str. 273

Artykuł 17. Zezwolenie wspólnotowe | str. 281

Artykuł 18. Oświadczenia, o których mowa w art. 13 ust. 5 | str. 289

Artykuł 19. Zmiana, zawieszanie i cofanie zezwoleń | str. 295

Rozdział V. Przepisy ogólne i końcowe | str. 300

Artykuł 20. Rejestr wspólnotowy | str. 300

Artykuł 21. Ochrona danych | str. 303

Artykuł 22. Przepisy krajowe | str. 313

Artykuł 23. Procedura powiadamiania | str. 316

Artykuł 24. Środki bezpieczeństwa | str. 319

Artykuł 25. Procedura komitetu | str. 323

Artykuł 26. Monitorowanie | str. 327

Artykuł 27. Ocena | str. 329

Artykuł 28. Środki przejściowe | str. 330

Artykuł 29. Wejście w życie | str. 341

Załącznik. Oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania | str. 342

Bibliografia | str. 351

O autorach | str. 357

Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na temat zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych odnoszących się do żywności, tj. wszelkich komunikatów informujących konsumentów o właściwościach odżywczych lub zdrowotnych środków spożywczych. Biorąc pod uwagę, że regulacja w tym obszarze, ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych unormowań z zakresu prawa żywnościowego przyjętych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, autorzy zdecydowali się na jej omówienie w formie komentarza do ww. rozporządzenia. Taka forma ma zapewnić kompleksowość opracowania, gwarantując jednocześnie systemowe ujęcie omawianej materii.

Autorzy to praktycy na co dzień zajmujący się doradztwem prawnym dla podmiotów działających na rynku spożywczym. Dzięki temu książka w dużym stopniu ma charakter poradnika. Zawiera objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych zilustrowane praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dodatkowo opatrzone opiniami polskiej i zagranicznej doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3494-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 360
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2445:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów