Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jarosław Kordziński,
Seria:  Inspiracje Edukacyjne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0817:W01D04  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 13

1. Szkoła musi się zmieniać | str. 13

2. Wyzwania | str. 15

3. Szkoła jako organizacja ucząca się | str. 27

4. Wyjście ze strefy komfortu | str. 37

1 Kompetencje niezbędne w zarządzaniu szkołą | str. 45

1. Kompetencje decydujące o naszym życiu | str. 45

2. Inteligencja emocjonalna | str. 50

3. Wykorzystanie kompetencji miękkich w zarządzaniu sobą | str. 67

4. Kompetencje społeczne w zarządzaniu szkołą | str. 75

5. Kompetencje osobiste według modelu DISC | str. 85

2 Przywództwo a zarządzanie zmianą | str. 92

1. Dlaczego przywództwo | str. 92

2. Zarządzanie versus przywództwo | str. 101

3. Jak wykorzystać empowerment w zarządzaniu szkołą | str. 108

4. Pomoc w przechodzeniu przez zmianę | str. 117

5. Rola kreatywności w zarządzaniu zmianą | str. 124

6. Podstawy skutecznej komunikacji w pełnieniu roli dyrektora szkoły | str. 134

3 Podstawy skutecznej komunikacji w pełnieniu roli dyrektora szkoły | str. 139

1. Podstawy skutecznej komunikacji | str. 139

2. Naucz się rozmawiać | str. 145

3. Zdolność mówienia i słuchania | str. 157

4. Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej | str. 164

5. Język wywierania wpływu na innych | str. 170

6. Powody, dla których trudno się dogadać | str. 180

4 Optymalizacja procesu zarządzania | str. 190

1. Praca nad rozwojem | str. 190

2. Przywództwo sytuacyjne | str. 195

3. Entuzjastyczny debiutant, czyli instruktaż | str. 198

4. Rozczarowany adept, czyli dialog | str. 202

5. Kompetentny, lecz ostrożny praktyk, czyli wsparcie | str. 206

6. Samodzielny ekspert, czyli delegowanie | str. 211

7. Ciąg dalszy o istocie przywództwa sytuacyjnego | str. 219

8. Korzystanie z nowego modelu wspomagania | str. 227

9. Podstawy organizacji szkoleń | str. 235

10. Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego | str. 249

10.1. Cele szkoleń | str. 252

10.2. Realizacja szkoleń | str. 253

11. Ocena programów szkoleniowo-rozwojowych | str. 257

5 Kreowanie skutecznej pracy zespołów | str. 262

1. Co motywuje ludzi | str. 262

2. Podstawy pracy zespołowej | str. 271

3. Techniki aktywizowania i pobudzania do kreatywnego myślenia | str. 284

4. Zadania dyrektora w organizacji pracy zespołowej | str. 290

5. Zarządzanie procesem grupowym | str. 298

5.1. Formowanie zespołu | str. 299

5.2. Szturmowanie | str. 303

5.3. Normowanie | str. 305

5.4. Współpraca | str. 306

5.5. Rozwiązywanie zespołu | str. 307

5.6. Kontynuacja | str. 309

6. Role w zespole | str. 310

7. Negatywne skutki działania mechanizmów obronnych | str. 324

8. Ingracjacja | str. 337

6 Cel i techniki moderowania pracy grupowej | str. 343

1. Osoba moderatora i podstawy moderacji | str. 343

2. Podstawy skutecznego moderowania pracy rady pedagogicznej | str. 352

3. Prowadzanie spotkań w miejscu pracy | str. 356

4. Dyskusja aktywizująca pracę rady pedagogicznej | str. 363

5. Podstawowe umiejętności reagowania na różnorodne zachowania uczestników narady | str. 380

6. Jak przemawiać do innych | str. 384

7 Zasady i możliwości facylitacji | str. 397

1. Filozofia dzielenia się | str. 397

2. Zasady facylitacji rozwoju członków społeczności szkolnej | str. 404

3. Wspieranie projektowania rozwoju | str. 425

4. Wzmacnianie skuteczności możliwego zwycięstwa | str. 446

8 Coaching w codziennej pracy dyrektora szkoły | str. 454

1. Co to jest coaching | str. 454

2. Piramida Diltsa | str. 464

3. Wykorzystywanie różnych punktów widzenia | str. 485

4. Wartości i przekonania - mentor | str. 490

5. Tożsamość - sponsor | str. 500

6. Poziom duchowy - inspirowanie | str. 508

7. Action Learning | str. 513

8. Podróż bohatera | str. 518

Epilog | str. 529

Bibliografia | str. 533

Ukryj

Opis:

W książce Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako przywódcy, wskazano jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Opracowanie zawiera dokładne opisy technik i metod pracy łączących sposób działania moderatora, facylitatora czy coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły.

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • nadrzędność przywództwa nad zarządzaniem,
  • powiązanie kompetencji moderatora, facylitatora i coacha z zadaniami dyrektora szkoły,
  • konkretne techniki działania w każdej z wymienionych ról,
  • połączenie kompetencji społecznych z kompetencjami z zakresu zarządzania,
  • możliwości rozwojowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7964-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 536
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Psychologia i rozwój
Kod: ABC-0817:W01D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów