Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Katarzyna Zdun-Załęska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.12.2014 r.
Kod: KAM-2593:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 255) (art. 1) | str. 11


Rozdział 1. Kasy mieszkaniowe (art. 2-7) | str. 12

Rozdział 2. Umowa o kredyt kontraktowy (art. 8-15) | str. 29

Rozdział 2a. Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego (art. 15a-15e) | str. 53

Rozdział 3. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (art. 16-22) | str. 63

Rozdział 4. Towarzystwa budownictwa społecznego (art. 23-33) | str. 64

Rozdział 4a. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (art. 33a-33d) | str. 109

Rozdział 4b. Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (art. 33e-33k) | str. 110

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 34-41) | str. 134

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 42-44) | str. 140

Bibliografia | str. 145

Wzory | str. 147


1. Umowa o kredyt kontraktowy | str. 147

2. Umowa o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego | str. 169

3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego | str. 173

4. Deklaracja o wysokości dochodów | str. 177

Aneks | str. 179

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) - wyciąg | str. 179

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) - wyciąg | str. 190

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150) | str. 196

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 470) | str. 218

Ukryj

Opis:

Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustawodawca wprowadził nieznane dotychczas polskiemu prawu rozwiązania mające na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Książka przybliża zawarte w ustawie regulacje z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego, a dodatkowym atutem publikacji są załączone wzory umów: o kredyt kontraktowy, o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, najmu lokalu mieszkalnego, a także deklaracji o dochodach oraz wyciągi z innych aktów prawnych ułatwiające systemową interpretację rozwiązań ustawowych.

Komentarz ułatwia zrozumienie istoty instytucji kredytu kontraktowego, co pozwoli Czytelnikowi na wybór optymalnego sposobu pozyskiwania środków finansowych na zakup własnego mieszkania, a poznanie regulacji dotyczących towarzystw budownictwa społecznego umożliwi świadome zawieranie umów z tymi podmiotami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8075-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 220
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2593:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów