Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zatrudnianie cudzoziemców

Sytuacja prawna cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Prawne warunki dostępu cudzoziemców do pracy w Polsce.

więcej

Autorzy: Edyta Bielak-Jomaa, Zbigniew Góral (red. nauk.),
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2383;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Migracja zarobkowa jako zjawisko społeczno-ekonomiczne | str. 17


1.1. Uwagi wstępne | str. 17

1.2. Przyczyny migracji | str. 20

1.3. Historia migracji | str. 26

1.4. Historia migracji w Polsce | str. 35

1.5. Konsekwencje migracji dla kraju imigracyjnego | str. 43

1.6. Konsekwencje migracji dla kraju emigracyjnego | str. 49

Rozdział II
Migracja zarobkowa jako przedmiot regulacji prawnej | str. 53


2.1. Migracja zarobkowa w prawie międzynarodowym i europejskim | str. 53

2.1.1. Prawo międzynarodowe | str. 53

2.1.2. Prawo Rady Europy | str. 63

2.1.3. Prawo Unii Europejskiej | str. 70

2.2. Migracja zarobkowa w prawie porównawczym | str. 87

2.2.1. Uwagi wstępne | str. 87

2.2.2. Stany Zjednoczone | str. 89

2.2.3. Niemcy | str. 92

2.2.4. Francja | str. 95

2.2.5. Wielka Brytania | str. 99

2.2.6. Litwa | str. 101

2.3. Historia polskiej regulacji zjawiska migracji zarobkowej | str. 104

Rozdział III
Prawne warunki dostępu cudzoziemców do pracy w Polsce | str. 120


3.1. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców | str. 120

3.2. Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy | str. 129

3.2.1. Obywatele Unii Europejskiej | str. 144

3.2.2. Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP | str. 148

3.2.3. Cudzoziemcy posiadający stały pobyt | str. 152

3.2.4. Posiadacze Karty Polaka | str. 153

3.2.5. Repatrianci | str. 155

3.2.6. Cudzoziemcy członkowie rodziny obywateli polskich | str. 156

3.2.7. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę | str. 156

3.2.8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji | str. 160

3.3. Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy | str. 163

3.3.1. Dokument podróży | str. 164

3.3.2. Wiza | str. 166

3.4. Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców | str. 172

3.4.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę | str. 178

3.4.2. Szczegółowe warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pracę | str. 187

3.5. Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca | str. 197

3.6. Odmowa wydania zezwolenia na pracę | str. 203

3.7. Uchylenie zezwolenia na pracę | str. 205

3.8. Wygaśnięcie zezwolenia | str. 207

Rozdział IV
Sytuacja prawna cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce | str. 209


4.1. Zakaz dyskryminacji | str. 209

4.2. Podstawy wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP | str. 220

4.2.1. Zatrudnianie cudzoziemców w ramach stosunku pracy | str. 221

4.2.2. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 236

4.3. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umowy o pracę nakładczą | str. 244

4.4. Powierzenie innej pracy zarobkowej | str. 245

4.5. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w przypadkach szczególnych | str. 249

4.5.1. Uwagi wstępne | str. 249

4.5.2. Zatrudnianie lekarzy - cudzoziemców | str. 250

4.5.3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w szkołach i placówkach nauczania | str. 261

4.6. Skutki zaprzestania wykonywania pracy przez cudzoziemca | str. 267

4.7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców w Polsce | str. 268

4.8. Status prawny cudzoziemskich pracowników w świetle ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 274

Rozdział V
Przeciwdziałanie nielegalnemu wykonywaniu pracy przez cudzoziemców w Polsce | str. 277


5.1. Definicja zatrudnienia nielegalnego (innej nielegalnej pracy zarobkowej) | str. 277

5.2. Kontrola legalności zatrudnienia | str. 286

5.3. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców | str. 291

5.3.1. Konsekwencje dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy | str. 291

5.3.2. Konsekwencje dla cudzoziemca | str. 298

Zakończenie | str. 301

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (poz. 1674) | str. 307

Wykaz orzeczeń | str. 327

Wykaz aktów prawnych | str. 329

Bibliografia | str. 339

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe i przystępne omówienie problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W opracowaniu przedstawiono sytuację prawną zatrudnionego cudzoziemca, omawiając takie zagadnienia, jak: zakaz dyskryminacji, jego pozycję jako strony stosunku pracy, prawa i obowiązki związane z pobytem w Polsce, a także skutki nielegalnego wykonywania pracy zarówno dla osoby korzystającej z tej pracy, jak i dla cudzoziemca. Czytelnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z opisem przyczyn zarobkowych migracji zagranicznych, a także historią polskich rozwiązań prawnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do przepisów prawa administracyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3474-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 356
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2383;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów