Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ziemowit Kukulski,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2547:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I
Geneza międzynarodowych umów podatkowych i rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu podwójnego opodatkowania | str. 23


1. Rola międzynarodowych umów podatkowych jako bilateralnych środków służących eliminacji podwójnego opodatkowania w sensie prawnym | str. 23

2. Geneza bilateralnych umów podatkowych | str. 31

3. Rola międzynarodowych organizacji w zwalczaniu podwójnego opodatkowania w sensie prawnym | str. 35

4. Rola wielostronnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jako sui generis wzorców służących eliminacji podwójnego opodatkowania w sensie prawnym dochodu i majątku | str. 48

5. Rola krajowych konwencji modelowych jako wzorców dla bilateralnych umów podatkowych | str. 54

6. Podsumowanie | str. 59

Rozdział II
Konwencje Modelowe OECD i ONZ - ich charakter prawny oraz rola w praktyce traktatowej | str. 63


1. Konwencja Modelowa OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku - geneza i znaczenie dla praktyki traktatowej państw | str. 63

2. Konwencja Modelowa ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się - geneza i znaczenie dla praktyki traktatowej państw | str. 69

3. Charakter prawny Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ oraz oficjalnych Komentarzy obu wzorców bilateralnej umowy podatkowej | str. 74

4. Inne Konwencje Modelowe OECD i ich znaczenie dla praktyki traktatowej państw | str. 82

5. Konwencja Modelowa OECD jako wzór dla Konwencji Modelowej Unii Europejskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku | str. 90

6. Podsumowanie | str. 107

Rozdział III
Podobieństwa między Konwencją Modelową OECD a Konwencją Modelową ONZ | str. 110


1. Uwagi wprowadzające | str. 110

2. Struktura Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ | str. 114

3. Koncepcja rozdzielenia roszczeń między umawiające się państwa w Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ | str. 121

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ | str. 127

5. Definicje pojęć użytych w Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ | str. 130

6. Rozdzielenie roszczeń podatkowych między umawiające się państwa w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów i majątku oraz eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych na gruncie Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ | str. 136

7. Inne postanowienia Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ | str. 152

8. Podsumowanie | str. 167

Rozdział IV
Różnice między Konwencją Modelową OECD a Konwencją Modelową ONZ | str. 170


1. Uwagi wprowadzające | str. 170

2. Koncepcja zakładu oraz definicja należności licencyjnych na gruncie Konwencji Modelowej ONZ | str. 173

3. Eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie prawnym i ekonomicznym dochodów z działalności gospodarczej na gruncie Konwencji Modelowej ONZ - odstępstwa od Konwencji Modelowej OECD | str. 185

4. Eliminacja podwójnego opodatkowania należności licencyjnych na gruncie Konwencji Modelowej ONZ | str. 201

5. Eliminacja podwójnego opodatkowania w odniesieniu do dochodów z przeniesienia własności składników majątku (zyski kapitałowe) na gruncie Konwencji Modelowej ONZ | str. 203

6. Eliminacja podwójnego opodatkowania w odniesieniu do dochodów z wynagrodzeń dyrektorów (członków zarządu), w tym wysokiej rangi urzędników zarządu, na gruncie Konwencji Modelowej ONZ | str. 211

7. Eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie prawnym w odniesieniu do emerytur i innych podobnych świadczeń na gruncie Konwencji Modelowej ONZ | str. 214

8. Eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie prawnym w odniesieniu do innych dochodów na gruncie Konwencji Modelowej ONZ | str. 219

9. Podsumowanie | str. 222

Rozdział V
Polskie umowy podatkowe | str. 228


1. Rodzaje umów podatkowych w polskiej praktyce traktatowej | str. 228

2. Klasyfikacja wzorowanych na Konwencjach Modelowych OECD i ONZ bilateralnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania zawartych przez Polskę | str. 243

3. Podsumowanie | str. 267

Rozdział VI
Wpływ Konwencji Modelowej OECD na polską praktykę traktatową | str. 275


1. Wpływ Konwencji Modelowej OECD na polską praktykę traktatową w okresie poprzedzającym opublikowanie Konwencji Modelowej ONZ | str. 275

2. Wpływ Konwencji Modelowej OECD na polską praktykę traktatową w okresie od 28 kwietnia 1980 r. do 31 grudnia 2013 r. w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania w sensie prawnym i ekonomicznym poszczególnych kategorii dochodów (majątku) | str. 284

3. Regulacje odwzorowujące postanowienia Konwencji Modelowej OECD w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się, pomocy w poborze podatków oraz eliminacji niezamierzonego podwójnego nieopodatkowania w polskiej praktyce traktatowej | str. 307

4. Inne postanowienia szczególne w polskiej praktyce traktatowej | str. 310

5. Podsumowanie | str. 315

Rozdział VII
Wpływ Konwencji Modelowej ONZ na polską praktykę traktatową | str. 319


1. Koncepcja zakładu w polskiej praktyce traktatowej | str. 319

2. Wpływ uregulowań Konwencji Modelowej ONZ w zakresie unikania podwójnego opodatkowania w sensie prawnym i ekonomicznym dochodów z działalności gospodarczej na polską praktykę traktatową | str. 328

3. Odwzorowanie uregulowań Konwencji Modelowej ONZ w zakresie unikania podwójnego opodatkowania w sensie prawnym dochodów z tytułu należności licencyjnych, przeniesienia własności składników majątku, wynagrodzeń wysokiej rangi urzędników zarządu, emerytur oraz innych dochodów w polskiej praktyce traktatowej | str. 340

4. Podsumowanie | str. 355

Zakończenie | str. 367

Bibliografia | str. 375

Wykaz aktów normatywnych | str. 399

Załączniki | str. 421


Ukryj

Opis:

W publikacji ukazano różnice między Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ - dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przeanalizowano praktykę traktatową państw pod kątem odwzorowania charakterystycznych dla obu konwencji modelowych rekomendacji w zakresie rozdzielenia roszczeń podatkowych między umawiające się państwa w odniesieniu do poszczególnych kategorii dochodu i majątku oraz służących zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania. Na tym tle scharakteryzowano polską praktykę traktatową, jej ewolucję, trendy oraz oceny skutków (m.in. dla inwestorów krajowych i zagranicznych) zaadaptowanych przez Polskę rozwiązań inspirowanych obiema konwencjami modelowymi.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla menadżerów międzynarodowych i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego, a także dla pracowników działów finansowych i księgowych oraz zasobów ludzkich. Zainteresuje również doradców podatkowych i przedstawicieli nauki prawa podatkowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7963-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 448
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2547:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów