Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

W komentarzu zwrócono szczególną uwagę na poprawność procesową przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym na tryb wydawania decyzji oraz ich wykonywania.

więcej

Autorzy: Elżbieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
z uwzględnieniem nowelizacji wchodzącej w życie 9 marca 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200)

Kod: KAM-2419:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami | str. 17


DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 19

DZIAŁ II
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ORAZ WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 57

Rozdział 1
Zasady ogólne | str. 57

Rozdział 2
Zasoby nieruchomości | str. 110

Rozdział 3
Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste | str. 159

Rozdział 4
Przetargi na zbycie nieruchomości | str. 233

Rozdział 5
Oddawanie w trwały zarząd | str. 288

Rozdział 6
Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne | str. 310

Rozdział 7
Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych | str. 331

Rozdział 8
Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości | str. 343

DZIAŁ III
WYKONYWANIE, OGRANICZANIE LUB POZBAWIANIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI | str. 484

Rozdział 1
Podziały nieruchomości | str. 484

Rozdział 2
Scalanie i podział nieruchomości | str. 556

Rozdział 3
Prawo pierwokupu nieruchomości | str. 583

Rozdział 4
Wywłaszczanie nieruchomości | str. 599

Rozdział 5
Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | str. 666

Rozdział 6
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości | str. 691

Rozdział 7
Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str. 721

DZIAŁ IV
WYCENA NIERUCHOMOŚCI | str. 762

Rozdział 1
Określanie wartości nieruchomości | str. 762

Rozdział 2
Powszechna taksacja nieruchomości | str. 795

Rozdział 3
Badanie rynku nieruchomości | str. 810

DZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI | str. 814

Rozdział 1
Rzeczoznawstwo majątkowe | str. 814

Rozdział 2
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 829

Rozdział 3
Zarządzanie nieruchomościami | str. 837

Rozdział 4
Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej | str. 844

DZIAŁ VI
PRZEPISY KARNE | str. 862

DZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH I PRZEPISY KOŃCOWE | str. 865

Rozdział 1
Przepisy przejściowe | str. 865

Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 936

Rozdział 3
Przepisy końcowe | str. 936

Literatura | str. 939

Ukryj

Opis:

Komentarz przedstawia zagadnienia ustrojowe, materialne i procesowe gospodarki nieruchomościami. Omówiono w nim m.in. problematykę związaną z:

  • gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
  • wykonywaniem, ograniczaniem lub pozbawianiem praw do nieruchomości,
  • wyceną nieruchomości oraz
  • działalnością zawodową w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na poprawność procesową przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym na tryb wydawania decyzji oraz ich wykonywania, a także na kwestie:
  • sprzedaży nieruchomości z zasobów publicznych,
  • zwrotu bonifikat udzielonych w związku z tą sprzedażą,
  • opłat za użytkowanie wieczyste,
  • podziałów geodezyjnych nieruchomości,
  • prawa pierwokupu przysługującego gminie, a także
  • zasad wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3466-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 948
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2419:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów