Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przegląd Sądowy - Nr 1/2015

Zawartość czasopisma stanowią artykuły i orzecznictwo: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEP-0010:201501  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 79,00 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

dr hab. Jarosław Majewski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
O wadze przecinka w przepisie typizującym | str. 7

prof. UW dr hab. Maciej Kaliński, dr Adam Krzywoń, Uniwersytet Warszawski
"Własność" jako przedmiot ochrony na podstawie art. 21 ust. 1 Konstytucji RP | str. 17

dr Łukasz Węgrzynowski, radca prawny w Warszawie
Odmowa dokonania przez notariusza czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego | str. 33

Maciej Syska, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie
Wysokość zasądzonego odszkodowania oraz tzw. punitive damages a klauzula porządku publicznego w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego | str. 47

dr Michał Gabriel-Węglowski, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku
O kontrowersjach wykładni pojęcia "przedmiot niebezpieczny" w bójce oraz w pobiciu | str. 66

Sławomir Kudrelek, Gdańska Szkoła Wyższa
Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego w postępowaniu karnym | str. 78

dr hab. Radosław Koper, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
Katedra Prawa Karnego Procesowego
Istota i charakter prawny regulacji określonej w art. 59a k.k | str. 92

dr Maciej Rzewuski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wykładnia testamentu a okoliczności zewnętrzne towarzyszące testowaniu | str. 106

Aneta Tyc, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego
Ciężar dowodu we francuskim prawie pracy | str. 120

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH CYWILNYCH

Uchwała rady powiatu wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2012 r. (III CZP 76/12)
(dr hab. Zbigniew Kuniewicz, Uniwersytet Szczeciński Krzysztof Kubasik, Uniwersytet Szczeciński) | str. 135

ORZECZNICTWO SĄDU APELACYJNEGO


Błąd w sztuce lekarskiej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 sierpnia 2012 r. (I ACa 178/12)
(prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) | str. 141

Lista książek zgłoszonych do VI edycji konkursu "Przeglądu Sądowego" | str. 147

Skład Sądu konkursowego | str. 148


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 0867-7255 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 148
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEP-0010:201501 Miejsce wydania: Warszawa