Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Dr Monika Adamczyk, dr Andrzej Adamczyk
Podstawy prawne domagania się zadośćuczynienia od Skarbu Państwa z tytułu bezprawnego działania lub zaniechania władzy publicznej | str. 9

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Mgr Lech Dubiński
Pojęcie procesu inwestycyjno-budowlanego i jego początek | str. 22

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Zasady wyboru partnera prywatnego na podstawie ustawy z 9.01.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 32

Mgr Tomasz Kołodziej
Nowelizacja prawa budowlanego z 2015 r. - najistotniejsze zmiany | str. 52

Dr Hubert Kaczmarczyk
Opłaty za korzystanie z przystanków na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym | str. 65

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Mgr Dobrochna Minich, mgr Anna Moskwa
Gospodarka w Konstytucji RP. Wolność działalności gospodarczej - pomiędzy legalnością, sprawiedliwością społeczną a dobrem wspólnym | str. 72

Mgr Patrycja Sołtysiak
The institution of the ombudsman - origins, concept, characteristics and typology
[Rodowód instytucji, pojęcie, cechy oraz typologia ombudsmana] | str. 88

PRAWO PODATKOWE

Sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie prawa podatkowego | str. 103

GLOSY

Dr Maciej P. Gapski
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.02.2014 r. (I OSK 3000/12) | str. 114

SPRAWOZDANIA

Mgr Marzena Andrzejewska, mgr Maciej Andrzejewski
Konferencja Naukowa "Intertemporalne zagadnienia nowelizacji kodeksu postępowania karnego", Kraków, 19 czerwca 2015 r. | str. 120

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 125

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201512 Miejsce wydania: Warszawa