Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Rafał Chybiński
Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania w oparciu o ustawę z 11.03.2016 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw | str. 9

TEORIA PRAWA

Anna Kasperska
Problemy zastosowania sztucznych sieci neuronalnych w praktyce prawniczej | str. 25

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Jolanta Pacian
Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na czynność medyczną | str. 33

PRAWO PROCESOWE

Aleksander Gołębiewski
Postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych | str. 42

Magdalena Gurdek
Uwagi na tle ustawowych zmian w zakresie regulacji dotyczących końca terminu przypadającego na sobotę (część 1) | str. 54

Monika Adamczyk
Prejudycjalne ustalanie bezprawności aktów władzy publicznej jako ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów publicznych | str. 64

ZATRUDNIENIE W ADMINISTRACJI

Andrzej Marian Świątkowski
Prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy bez uzasadnionego powodu a kwestia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Część II - Odpowiednie wynagrodzenie szkody | str. 76

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Anna Gross
Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych | str. 89

Renata Płaszowska
Analiza zasad realizacji zadań z zakresu promocji gminy i powiatu w świetle orzecznictwa sądowego | str. 102

GLOSA

Bolesław Kurzępa
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 7.07.2016 r., III SA/Po 189/16 | str. 115

RECENZJA

Jarosław Czerw
Recenzja monografii pod redakcją naukową Agaty Jurkowskiej-Gomułki pt. Administracja a strategie i polityki publiczne | str. 120

KONKURS

"Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania" - ogłoszenie o konkursie (edycja 2017-2018) | str. 125

W następnym numerze | str. 127

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201711 Miejsce wydania: Warszawa