Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Rafał Chybiński
Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy uchylającego pierwszy próg ostrożnościowy i ocena jego realnego wpływu na obniżenie państwowego długu publicznego | str. 10

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Aleksandra Czajer
Problem zależności między ugodą a umową administracyjną w kontekście możliwości wprowadzenia umowy administracyjnej do polskiego prawa. Odautorska propozycja rozwiązań | str. 26

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Beata Baran, Katarzyna Południak-Gierz
Aspekt podmiotowy udostępniania informacji publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich | str. 34

PRAWO PROCESOWE

Małgorzata Król
Problematyka oceny zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej | str. 43

PRAWO PODATKOWE

Marcin Burzec
Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wnioski de lege ferenda | str. 55

ZATRUDNIENIE W ADMINISTRACJI

Andrzej Marian Świątkowski
Prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy bez uzasadnionego powodu a kwestia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Część I - Europejskie standardy ochrony przed wypowiedzeniem | str. 68

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Monika Augustyniak
Public consultations in municipal local government in Poland and France - the conclusions and proposals [Konsultacje społeczne w samorządzie gminnym w Polsce i we Francji - wnioski i postulaty] | str. 80

Piotr Mączyński, Renata Płaszowska
Specificity of cities with poviat status in perspective of performing tasks for ensuring safety and public order [Specyfika miast na prawach powiatu z perspektywy wykonywania zadań z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego] | str. 96

Katarzyna Płonka-Bielenin
Crisis situation as a determinant of anti-crisis measures at the district level [Sytuacja kryzysowa wyznacznikiem działań antykryzysowych na szczeblu powiatu] | str. 104

SPRAWOZDANIA

Żaklina Szewczuk
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa" Warszawa, 2 marca 2017 roku | str. 109

W następnym numerze | str. 113

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 116
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201710 Miejsce wydania: Warszawa