Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Dominik Burkat
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych - początek programu "Mieszkanie dla Młodych" | str. 10

PRAWO JAKO INSTRUMENT REALIZACJI CELÓW PARTYKULARNYCH

Tadeusz Biernat
W poszukiwaniu adekwatnego modelu analizy tworzenia prawa | str. 23

Jerzy Paśnik
Instytucje prawne i instytucjonalizm - zagadnienia wybrane | str. 37

Marian Andrzej Liwo
Realizacja celów partykularnych w prawie pracy poprzez nadzór i kontrolę | str. 51

Joanna Podczaszy
Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu | str. 61

Grzegorz Maroń
The secular aims of public authorities in making references to God based on the example of ceremonial deism. A study of U.S. case law [Świeckie cele władzy publicznej w odwoływaniu się do Boga na przykładzie koncepcji ceremonialnego deizmu. Studium orzecznictwa sądów USA] | str. 68

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Marika Scheibe
Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczane decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w świetle art. 9y ust. 3f ustawy o transporcie kolejowym | str. 80

Witold Górny
Czy istnieje publicznoprawny wymiar prawa sportowego? Kilka refleksji na temat relacji prawnych na linii związek sportowy-klub-zawodnik | str. 88

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE

Joanna Jabłonowska
An overview of the institution of diplomatic asylum - the case of Senator Roger Pinto Molina [Zarys instytucji azylu dyplomatycznego - sprawa senatora Rogera Pinto Molina] | str. 96

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Damian Brodacki
Działania ustawodawcy polskiego na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w wykonywanie zadań publicznych i krzewienia idei samorządności na szczeblu gminy. Ciągle dojrzewająca demokracja czy konieczna potrzeba umocnienia i redefinicji prawnej pozycji podmiotów obywatelskich? | str. 107

SPRAWOZDANIE

Justyna Staszczyk
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyszłość Wyższego Szkolnictwa Zawodowego" | str. 117

W następnym numerze | str. 126

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201709 Miejsce wydania: Warszawa