Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Sylwia Banaś
Analiza ustawy z 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw | str. 10

Bogusław Przywora
Problematyka zgodności z Konstytucją RP mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego w samorządzie terytorialnym w odniesieniu do województw | str. 34

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Bogdan Dolnicki
Indywidualny akt normatywny | str. 56

Maciej Hadel
Prawo administracyjne jako nauka o sterowaniu w świetle kryzysu prawa administracyjnego i dylematów badawczych - aktualne tendencje w metodologii badań nad prawem administracyjnym | str. 65

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Kamil Burski
Doprecyzowanie pojęcia powierzchni całkowitej zabudowy przez organ planistyczny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych | str. 73

PRAWO PROCESOWE

Tadeusz Woś, Jakub Grzegorz Firlus
Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. | str. 82

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kamil Dobosz, Marika Scheibe
Pierwsze uwagi i wątpliwości po przedstawieniu projektu antymonopolowej dyrektywy efektywnościowej | str. 99

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Maciej Stawowy
Kontrola krzyżowa jako tok czynności sprawdzających wykonywanych w przebiegu postępowania podatkowego. Uwagi de lege ferenda i de lega lata przed wejściem w życie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej | str. 111

W następnym numerze | str. 120

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 120
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201706 Miejsce wydania: Warszawa