Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Monika Iwaniec
Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw | str. 10

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Hanna Nowak
Ramy prawne zaufania do organów administracji publicznej w gospodarce przestrzennej | str. 49

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Sylwia Stecko
Konstytucyjna zasada ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wynikające z niej uprawnienia kobiet-pracownic w związku z urodzeniem dziecka | str. 59

Aldona Ziobro
Ułaskawienie a abolicja indywidualna (rozważania prawne w świetle postanowienia Prezydenta RP w sprawie ułaskawienia osoby nieprawomocnie skazanej) | str. 69

PRAWO PROCESOWE

Beata Madej
Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w dobie europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego | str. 82

Sławomir Zwolak
Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z nieważnością miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 94

PRAWO PODATKOWE

Anna Drywa
Minimalizowanie obciążeń podatkowych - głos w obronie interesu publicznego | str. 103

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Katarzyna Płonka-Bielenin
The crisis management system at the central level in Poland - de lege lata and de lege ferenda [System zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym w Polsce - uwagi de lege lata i de lege ferenda] | str. 112

GLOSA

Kamil Klonowski
Izba notarialna jako strona postępowania w sprawie powołania notariusza. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.09.2014 r., II GPS 1/14 | str. 121

RECENZJA

Monika Bartnik
Tomasz Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie zabytków, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013, ss. 394 | str. 128

W następnym numerze | str. 134

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 136
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201705 Miejsce wydania: Warszawa