Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Jakub Sukiennik
Ustawa z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii | str. 10

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Alicja Miszczak
Ewolucja podstaw prawnych w zakresie ochrony krajobrazu | str. 37

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE

Dariusz Mańka
Prawny status ludności wędrownej (gens du voyage) we Francji w kontekście wolności przemieszczania się po terytorium państwa | str. 48

PRAWO PROCESOWE

Justyna Staszczyk
Język migowy w administracji | str. 61

USTRÓJ ADMINISTRACJI

Bartosz Majchrzak
W kwestii stosowania art. 156 § 1 k.p.a. jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nadzorczego | str. 72

Paweł Czarnecki
Status obwinionego w postępowaniach dyscyplinarnych w polskim systemie prawnym | str. 84

PRAWO FINANSOWE

Tomasz Wołowiec
Kredyt konsolidacyjny a regulacje ustawy o finansach publicznych | str. 95

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Janusz Molis
The fundamental legislative procedure of technical standards in the light of the regulatory powers of the European Banking Authority [Zasadniczy tryb legislacyjny standardów technicznych w świetle kompetencji regulacyjnych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego] | str. 103

GLOSA

Hanna Nowak
Dostęp do informacji publicznej a decyzja o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29.05.2008 r., IV SA/Po 547/07 | str. 119

RECENZJA

Elżbieta Pędziałek Kunert
Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 980 | str. 126

SPRAWOZDANIE

Kamil Dobosz
Sprawozdanie z konferencji "Innowacyjna ekonomia dla prawników antytrustowych", Londyn, 3.02.2017 roku | str. 132

W następnym numerze | str. 136

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 136
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201704 Miejsce wydania: Warszawa