Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 7

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Magdalena Gurdek, Sławomir Gurdek
Aktorzy kompletu normatywnego określonego ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania | str. 10

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Paweł Ochmann
Uchwały NSA w świetle konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów oraz ich podległości tylko Konstytucji i ustawom | str. 23

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE

Marek Stych
Status prawny Vojvodiny - autonomicznej prowincji Republiki Serbii | str. 41

PRAWO PROCESOWE

Wiktor Trybka
Kontrola wykonania pozwolenia wodnoprawnego | str. 51

PRAWO PODATKOWE

Małgorzata Panek
Przesłanka wieku 75 lat jako okoliczność zwalniająca z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej | str. 63

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tomasz Długosz
Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci w świetle art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne | str. 73

PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / LAW ON ECONOMIC ACTIVITY

Janusz Molis
Technical standards drafted with the participation of the European Banking Authority - legal characteristics of the selected general issues [Standardy techniczne projektowane przy udziale Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego - charakterystyka prawnicza wybranych zagadnień ogólnych] | str. 83

USTRÓJ ADMINISTRACJI / ADMINISTRATION SYSTEM

Monika Augustyniak
The committees in decision-making body of the province in Poland and France in the light of the principle of openness and forms of its realization [Komisje w organie stanowiącym województwa w Polsce i we Francji w świetle zasady jawności i form jej realizacji] | str. 95

HISTORIA ADMINISTRACJI

Angelika Lipke-Jędrzejewska
Od Prus do III Rzeszy. Rejencja Koszalińska jako organ administracji terytorialnej II stopnia w latach 1816-1945 | str. 110

RECENZJA

Stanisław Sagan, Tomasz Ciechanowski
Bronisław Jastrzębski, Problemy demokratycznego państwa prawa, Toruń 2016, ss. 144 | str. 124

SKOROWIDZ ZA ROK 2016

Andrzej Adamczyk | str. 127

W NASTĘPNYM NUMERZE 137

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 140
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201702 Miejsce wydania: Warszawa