Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
Wprowadzenie

Paweł Chmielnicki | str. 7

Miejsce sankcji w teorii i filozofii prawa

Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa
O wielowymiarowości i niejednoznaczności sankcji w prawie. Teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne zagadnienia sankcji prawnej | str. 9

Katarzyna Grotkowska, Jarosław Niesiołowski
Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka | str. 24

Sankcje z perspektywy gałęzi prawa

Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Sankcje w prawie międzynarodowym - wybrane zagadnienia prawa i doktryny | str. 37

Wojciech Dadak
Sankcje pozytywne w prawie karnym. Rzeczywistość czy wyobrażenie | str. 78

Ewelina Żelasko-Makowska
Sankcje administracyjne | str. 92

Robert Frey
Sankcje w prawie pracy | str. 101

Joanna Witkowska
Pojęcie ulgi podatkowej jako sankcji pozytywnej | str. 113

Małgorzata Stefaniuk
Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych | str. 118

Sylwia Morawska, Przemysław Banasik
Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym | str. 131

Ku nowemu rozumieniu sankcji prawnych

Jerzy Paśnik
O celowości nowego spojrzenia na istotę sankcji | str. 144

Paweł Chmielnicki
Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji | str. 154

To już 10 lat "Przeglądu Prawa Publicznego"!

Paweł Chmielnicki | str. 183

Andrzej Adamczyk | str. 184

W następnym numerze 185

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 188
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201701 Miejsce wydania: Warszawa