Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Dr Ewelina Żelasko-Makowska, mgr Patrycja Sołtysiak
Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla dorosłych | str. 7

Mgr Klaudia Chciuk
Zarys rozwoju uregulowania przestępstwa oszustwa pospolitego w polskim ustawodawstwie karnym | str. 35

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa produktów leczniczych | str. 49

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Justyna Kurek
Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda | str. 65

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Dr Bogusław Przywora
Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. | str. 82

PRAWO PODATKOWE / TAX LAW

Mgr Joanna Witkowska
GAAR as a solution to the problem of tax avoidance - the threats and benefits [Generalna klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego jako metoda przeciwko unikaniu opodatkowania - zagrożenia i korzyści] | str. 92

USTRÓJ ADMINISTRACJI / ADMINISTRATION SYSTEM

Dr Monika Augustyniak
Crisis management in the commune [Zarządzanie kryzysowe w gminie] | str. 103

GLOSY

Dr Artur Kotowski
Raz jeszcze o normatywnym statusie preambuły - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izby Karnej z 25.02.2016 r. (I KZP 17/15) - glosa aprobująca | str. 115

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 128

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 132
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201612 Miejsce wydania: Warszawa