Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
ARTYKUŁY

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Mgr Katarzyna Grotkowska
Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r.) | str. 9

ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNE

Dr Bolesław Kurzępa, dr Elżbieta Kurzępa
Wątpliwości dotyczące pojęcia "zwierzę bezdomne" użytego w ustawie o ochronie zwierząt | str. 36

Dr Michał Ulasiewicz
Prywatność jednostki w kontekście dostępu do informacji publicznej | str. 41

PRAWO PROCESOWE

Dr Joanna Wegner-Kowalska
Koncepcja włączenia instytucji mediacji do kodeksu postępowania administracyjnego | str. 54

Dr Sebastian Gajewski
Tryb i forma rozstrzygania sporów o właściwość na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego oraz jego sądowoadministracyjna kontrola | str. 69

PRAWO PODATKOWE

Dr Jerzy Serwacki
Kompetencje organów gmin w zakresie wykonywania przepisów prawa podatkowego | str. 82

USTRÓJ ADMINISTRACJI / ADMINISTRATION SYSTEM

Dr Monika Augustyniak
The committees in district councils in Poland and France [Komisje w radzie powiatu w Polsce i we Francji] | str. 93

HISTORIA ADMINISTRACJI

Dr Monika Adamczyk
Teoria dwoistego charakteru działań państwa jako uzasadnienie braku odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania władzy publicznej | str. 108

GLOSY

Mgr Marcin Rulka
Unieważnienie wyborów samorządowych. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 19.03.2015 r. (V ACz 195/15 i V ACz 285/15) | str. 117

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 124

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 128
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201611 Miejsce wydania: Warszawa